فرنگیس مظلوم

اعتصاب غذای فرنگیس مظلوم مادر سهیل عربی در سلول‌های انفرادی زندان اوین

FARANGIS MAZLOUM, mother of Anarchist Soheil Arabi has gone on hunger strike at Evin prison in Iran! WE MUST RISE UP AND CALL FOR THE RELEASE OF ALL POLITICAL PRISONERS!

25 آگوست اخبار روز
حکومت فاشیستی در ایران مسئولیت اصلی حفظ جانِ تمامی زندانیان را عُهده دار میباشد

THE FASCIST REGIME IN IRAN IS RESPONSIBLE FOR PROTECTING THE LIVES OF ALL THE PRISONERS

28 جولای اخبار روز
فرنگیس مظلوم مادر زندانی آنارشیست سهیل عربی در تهران باز داشت شده است

Farangis Mazloum the brave mother to Soheil Arabi, a Anarchist political prisoner has arrested in Tehran

23 جولای اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است