فایل صوتی سهیل عربی زندانی مبارز آنارشیست از زندان تهران بزرگ ۸ خرداد ۹۷ که ۱ ماه است که همچنان در اعتصاب غذا است.

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است