علیشاه سلطانی

علیشاه سلطانی / چه مارکسیسمی در وطن ترجمه میشود؟

آیا مارکسیسم فاقد فلسفه است؟

۸ تیر مقالات
علیشاه سلطانی / ادبیات فلسطین،ایدئولوژیک است؟

ادبیات زاری و مقاومت در فلسطین

۲۹ خرداد مقالات
علیشاه سلطانی / شاعر عصیان امریکایی، میان زندان و تیمارستان

عزرا پاوند،- شاعر شعر نو درامریکا

۱۸ خرداد مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

دن کیشوت را تنها گذاشتیم ؛وای بر ما !

۲۶ اردیبهشت مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

مکاتب ادبی ،- آنهایی که نام شان را رقصیدند

۱۷ اردیبهشت مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

رمانتیک ها و فیلسوف شان

۱۷ اردیبهشت مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است