صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی کُرد سوری در ارومیه

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است