شمار تلفات بمبگذاری هفته گذشته در شهر کابل به بیش از ۱۵۰ نفر افزایش یافته است.

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است