شعر

Farzan Alef /فرزان الف

می رسیم به هم

10 آگوست یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

همه

4 آگوست یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

سیزیف

17 جولای یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

غرایز گمشده

12 جولای اخبار روز
Farzan Alef /فرزان الف

درباره ی چگونه مردن

4 جولای یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

واقعا کی می رسیم

2 جولای یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

قهقهرا 2

30 ژوئن یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

صبر کن رفیق

23 ژوئن یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

درباره ی انتظار

19 ژوئن یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است