شعر

Farzan Alef /فرزان الف

غرایز گمشده

۲۱ تیر اخبار روز
Farzan Alef /فرزان الف

درباره ی چگونه مردن

۱۳ تیر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

واقعا کی می رسیم

۱۱ تیر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

قهقهرا 2

۹ تیر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

صبر کن رفیق

۲ تیر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

درباره ی انتظار

۲۹ خرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

وزش عقرب

۱۹ خرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

اعدام

۱۵ خرداد یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

آخر خط

۲ خرداد یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است