شعر

الف.آزادی

آرزوی پرواز

1 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

پدر حتما نمی دونه

1 سپتامبر یادداشت ها
الف.آزادی

مرگ

1 سپتامبر یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

زاده ی تاریکی

31 آگوست یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

مجازات

31 آگوست یادداشت ها
الف.آزادی

جنایت بزرگ

31 آگوست یادداشت ها
الف.آزادی

صبح

31 آگوست یادداشت ها
دختر باروت

زن

28 آگوست یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

شکار

22 آگوست یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است