شعر

Farzan Alef /فرزان الف

پارگی

۵ مهر یادداشت ها
الف.آزادی

راهی خواهم شد

۲۸ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

خسته ام

۲۸ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

گاهی

۲۶ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

کسوف

۲۲ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

واژه ای

۱۹ شهریور یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

نام کوچکت

۱۹ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

گذسته،حال،آینده

۱۱ شهریور یادداشت ها
الف.آزادی

آرزوی پرواز

۱۰ شهریور یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است