رکسانا تلارمی

رکسانا تلارمی / يكي بود يكي نبود زير گنبد كبود، لخت و عور تنگ غروب يه پري نشسته بود

گلشیفته پرده را خوب کنار زدی

4 ژانویه یادداشت ها
رکسانا تلارمی

سنت شکن ها، در راهند

22 دسامبر یادداشت ها
متن و طرح از رکسانا تلارمی

در ستایش دختران کوبانی

12 اکتبر یادداشت ها
خاطره ایی از رکسانا تلارمی

چهره عريان نابرابري ناشی از فقر

3 آگوست یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است