روژاوا

نوشته ای از یک آنارشیست زن

پر توان‌تر باد مبارزات و مقاومت روژوا !

۲۲ مهر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است