روسیە چە طرحی برای آیندە سوریە دارد ؟

برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي

روسیه چه طرحی برای آیندە سوریه دارد ؟

۱ بهمن مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است