ربابه رضایی : برای پیگیری وضعیت رضا شهابی به وزارت کار مراجعه خواهم کرد

فراخوان به تجمع در مقابل وزارت کار در حمایت از رضا شهابی- سه شنبه 5 دیماه ساعت 10 صبح

ربابه رضایی : برای پیگیری وضعیت رضا شهابی به وزارت کار مراجعه خواهم کرد

۱ دی اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است