دستکم ۷۳ کشته در اثر انفجار یک کامیون سوخت در موزامبیک

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است