حمله به نگهبان سفارت ایران در وین؛ مهاجم به ضرب گلوله نگهبان کشته شد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است