توقف راهپیمایی نازی ها در کلن

14.01.2017: Stoppt den Naziaufmarsch in Köln Deutz/Kalk

توقف راهپیمایی نازی ها در کلن شنبه ساعت ۱۳٫۳۰

14 ژانویه اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است