تروریسم

رکسانا تلارمی

فریاد

۳۰ آبان یادداشت ها
Farzan Alef /فرزان الف

الله ، شمشیر ، شتر

۲۱ دی یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است