ترجمه ترکی نامه اول و نامه دوم (وصیتنامه) سهیل عربی توسط رفقای آنارشیست ترکیه

ترجمه ترکی نامه اول و نامه دوم (وصیتنامه) سهیل عربی توسط رفقای آنارشیست ترکیه

İran: Açlık grevindeki anarşist ailesine veda etti / Bir açlık grevcisinin son mektubu

۱۱ مهر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است