تاجیکستان حکومت اسلامی ایران را به حمایت از ترورهای این کشور در دهه نود متهم کرد!

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است