بانگە ۆازی یە کریزی ئازادیخوازانی جیهان بۆ پشتیۆانی لە بە رخۆدانی رۆژئاۆا. (چالاکی بێ باندۆر)

بانگە ۆازی یە کریزی ئازادیخوازانی جیهان بۆ پشتیۆانی لە بە رخۆدانی رۆژئاۆا. (چالاکی بێ باندۆر)/ ترجمه کردی فراخوان است

بە ر خۆدان ژیانە

۱۲ شهریور اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است