بازداشت شمارى از كشاورزان عرب روستاى جليزى دهلران كه بيشتر آنها زن هستند توسط نيروى انتظامى

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است