باریش جلال زاده

مطلب رسیده / باریش جلال زاده 13.06.14

داعش ناقوس زنگ خطر برای تجزیه منطقه

۲۳ خرداد اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است