اپوزيسيوني كه خود، دگر انديشان را سانسور مَي كند!

اپوزيسيوني كه خود، دگر انديشان را سانسور مَي كند!

لطفا آنارشیست ها را سانسور نکنید!

۱۳ مهر یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است