انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در اردوگاه پناهندگان در اربیل عراق

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است