انسان

برگردان از زبان سوئدی: نیما گُلکار

تنها فقط یک نژاد وجود دارد: انسان

۲۱ فروردین یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است