الدين فرض علينا غصبا مع انه غير موجود

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است