افلاطون، فیلسوفی سیاسی و تئوریسین دولت

افلاتون شناسی نیاز به ایده آلیسم دارد. / آرام بختیاری

افلاطون، فیلسوفی سیاسی و تئوریسین دولت

۸ مهر مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است