اعدام

Farzan Alef /فرزان الف

اعدام

۱۵ خرداد یادداشت ها
مطلب ارسالی به سایت

ريحانه جباری را اعدام نکنید!

۷ فروردین مقالات
اعدام قتل عمد دولتی است , ریحانه را اعدام نکنید

اعدام ریحانه جباری یعنی قتل عمد توسط خانواده مقتول

۲ فروردین یادداشت ها
گزارشی از : "صدای بی صدایان "در دفاع از محکومان به اعدام و زندانیان غیر سیاسی و خانواده های آنان

گفتگویی با نزدیکان یکی از اعدامیان

۲۳ اسفند اخبار روز
شعر فارسی : نظام جلالی / شعر انگلیسی : پیروز آزادی

من از سرزمینی تاریک می‌آیم. I arrive from a motherland under darkness

۲۲ اسفند یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است