اعدام قتل عمد دولتی وسلب حق حیات است!

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است