اعتصاب غذا

اخباری مربوط به سرکوب دراویش گنابادی و حامیان زندانیان سیاسی

سرکوب دراویش گناآبادی نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است

۱۸ اسفند اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است