اسید پاشی زنجیره ای در اصفهان

الف.آزادی

آتش خشم

۲ آبان یادداشت ها
همراه با خبر فراخوان اعتصاب ادارات دانشگاه ها و مدارس و تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی‌های اخیر در تمام شهرها در آبان ماه

گزارش و فیلم و عکس های تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی روز چهارشنبه ۳۰ مهر در اصفهان و تهران

۳۰ مهر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است