اردوغان از حمله به منطقه کردنشین شمال سوریه «در روزهای آینده» خبر داد

برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است