آلمان

آغاز چهار روزه اعتصاب در آلمان طولانی ترین اعتصاب رانندگان قطار در این کشور می باشد

اعتصاب بی‌سابقه در آلمان؛ دو سوم قطارها از حرکت ایستادند

۱۵ آبان اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است