آلمان

آغاز چهار روزه اعتصاب در آلمان طولانی ترین اعتصاب رانندگان قطار در این کشور می باشد

اعتصاب بی‌سابقه در آلمان؛ دو سوم قطارها از حرکت ایستادند

6 نوامبر اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است