یادداشت ها

نوشته ای از یک آنارشیست زن

پر توان‌تر باد مبارزات و مقاومت روژوا !

۲۲ مهر یادداشت ها
درود بر ایرانیان افتخارآفرینی که برای آزادی، عدالت و برابری مبارزه می کنند!/ Hasse - Nima Golkar; Stockholm / August 26, 2019

HONOR TO THE PEOPLE FIGHTING FOR FREEDOM, JUSTICE AND EQUALITY

۶ شهریور یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است