یادداشت ها

آیا آنارشیستهای خاورمیانه آمادگی تشکیل یک اتحادیه آنارشیستی را دارند ؟ / ترجمه عربی

هل انارکیین فی منطقه الشرق الاوسط مستعدون لتشکیل اتحاد أنارکی؟

۲۷ دی یادداشت ها
آیا آنارشیستهای خاورمیانه آمادگی تشکیل یک اتحادیه آنارشیستی را دارند ؟ / ترجمه سوئدی

ANARKISTER FRÅN MELLANÖSTERN BÖR BILDA EN ANARKISTISK UNION

۲۴ دی یادداشت ها
آیا آنارشیستهای خاورمیانه آمادگی تشکیل یک اتحادیه آنارشیستی را دارند ؟ / ترجمه کوردی

ئایا ئانارشیسته کانی رۆژهه ڵاتی ناوین ڕاکه وتوون بتوانن یه کیه تییه کی ئانارشیستی پێک بهێنن؟

۲۳ دی یادداشت ها
آیا آنارشیستهای خاورمیانه آمادگی تشکیل یک اتحادیه آنارشیستی را دارند ؟ / ترجمه انگلیسی

Are Middle Eastern anarchists ready to form an Anarchist Union

۲۳ دی یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است