یادداشت ها

برگرفته از فیسبوک عبدالله سلاحی

جامعه از روی کاغذ

۶ آبان یادداشت ها
برگرفته از فیسبوک عبدالله سلاحی

در تنهایی هر پناهی یک سلول انفرادی است

۶ آبان یادداشت ها
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است