مقالات

ساره ترگان/ منبع روزنامه صبح کابل

عشق مخفیانه‌ی دختری که پدرش طالب است

۳۰ مرداد مقالات
ترجمه و تحلیل: نصرت الله متین، سرتیم زمین بهشت گمشده و فعال محیط‌زیست و منابع طبیعی

با طبیعت آشتی کنید!

۲۹ مرداد مقالات
Summarizing and Analysis: Nasratullah Mateen, Environment and Natural Resources Activist

Water Diplomacy, Peace, and Natural Resources

۱۸ مرداد مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است