مقالات

برگرفته از فیسبوک سیروس شاملو

نسیم نجفی اقدم نوع ویژه ای از برخاستن است

۱۸ فروردین مقالات
منبع : گاردین ✍ بە قلمـــ : پروفسور دیوید گربر / برگردان: ا. مانا /برگرفته از فیسبوک

چرا رهبران جهان از حمله ی بیرحمانه #عفرین حمایت می کنند؟

۲۷ اسفند مقالات
نوشته : احمد آلتان / برگردان از ترکی: آزاد کریمی

من را منتقل کن اسکاتی!

۱۱ اسفند مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است