مقالات

علیشاه سلطانی / چه مارکسیسمی در وطن ترجمه میشود؟

آیا مارکسیسم فاقد فلسفه است؟

۸ تیر مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

خاطرات فلسفی سفر هابرماس به ایران

۳ تیر مقالات
برگرفته از فیسبوک آتنا فرقدانی

فردا در روزنامه هایشان تیتر می زنند…!

۳۰ خرداد مقالات
علیشاه سلطانی / ادبیات فلسطین،ایدئولوژیک است؟

ادبیات زاری و مقاومت در فلسطین

۲۹ خرداد مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است