مقالات

مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

خاطرات فلسفی سفر هابرماس به ایران

۳ تیر مقالات
برگرفته از فیسبوک آتنا فرقدانی

فردا در روزنامه هایشان تیتر می زنند…!

۳۰ خرداد مقالات
علیشاه سلطانی / ادبیات فلسطین،ایدئولوژیک است؟

ادبیات زاری و مقاومت در فلسطین

۲۹ خرداد مقالات
مطلب دریافتی - علیشاه سلطانی

ادبیات امریکا، میان استعمار انگلیس و انکار چپ ها

۲۶ خرداد مقالات
علیشاه سلطانی / چین، یکی از مراکز ادبی کهن

مرکز ادبی جهان باستان

۲۳ خرداد مقالات
کانون نویسندگان ایران

کشتار مردم محکوم است!

۲۳ خرداد مقالات
علیشاه سلطانی / شاعر عصیان امریکایی، میان زندان و تیمارستان

عزرا پاوند،- شاعر شعر نو درامریکا

۱۸ خرداد مقالات
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است