مدرسه آنارشیستی

ازدواج با کوکان را متوقف کنید، زیرا این جنایت است

STOP CHILDREN’S MARRIAGE, IT IS A CRIMINAL + VIDEO

9 می مدرسه آنارشیستی
از یک مُسلمان شیعه تا یک آنارکو سندیکالیست

FROM A SHIA MUSLIM TO AN ANARCHO-SYNDICALIST

4 می مدرسه آنارشیستی
رادیو عصر آنارشیسم ویدئو شماره 15 : همبستگی در روز جهانی کارگر

Global May Day Solidarity Anarchists Union of Afghanistan & Iran #1world1struggle

2 می مدرسه آنارشیستی
عکس شعار نویسی همقطاران آنارشیست در ایران به مناسبت آغاز اول ماه مه

#۱world1struggle – Anarchists’ slogan for May Day in Iran

2 می مدرسه آنارشیستی
شعار نویسی همقطاران آنارشیست در کابل افغاستان برروی دیوار سنگی حوزه ششم پولیس در سرک

Anarchists comrades in Kabul, Afghanistan; writing slogans on the police stations on the occasion of May day

29 آوریل مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است