مدرسه آنارشیستی

شعر:ارسلان چلبی / ترجمەاز کوردی: فرهاد لطفی

شعر : چشمهایت چگونگی نان است در دبە‌ای پر از خون

۱۱ بهمن مدرسه آنارشیستی
سەرە خۆشی و هاۆ خە می خۆمان وەک دە ستە ی بە ڕێۆە بە ری سە ردە می ئانارکی ( عصر آنارشيسم)لە بنە ماڵە ی بە ڕێزی کۆڵبە رە گیان بە ختکردووە کان ڕادە گە ێنیین, هاۆ خە متانیین.

همدردی مجموعه عصر آنارشیسم با خانواده جانباختگان کولبر گرفتار در بهمن

۱۱ بهمن اخبار روز
بر گرفته از صفحه فیسبوک سيروس شاملو

مرد مو رنگ پریده

۴ بهمن مدرسه آنارشیستی
برگرفته از فیسبوک سیروس شاملو

قسمت دوم : مطبخ آنارشیستی

۸ دی مدرسه آنارشیستی
برگرفته از فیسبوک سیروس شاملو

قسمت اول : مطبخ آنارشیستی

۴ دی مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است