مدرسه آنارشیستی

شعر:ارسلان چلبی / ترجمەاز کوردی: فرهاد لطفی

شعر : چشمهایت چگونگی نان است در دبە‌ای پر از خون

۱۱ بهمن مدرسه آنارشیستی
سەرە خۆشی و هاۆ خە می خۆمان وەک دە ستە ی بە ڕێۆە بە ری سە ردە می ئانارکی ( عصر آنارشيسم)لە بنە ماڵە ی بە ڕێزی کۆڵبە رە گیان بە ختکردووە کان ڕادە گە ێنیین, هاۆ خە متانیین.

همدردی مجموعه عصر آنارشیسم با خانواده جانباختگان کولبر گرفتار در بهمن

۱۱ بهمن اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است