مدرسه آنارشیستی

برگردان سیروس شاملو

ویدئو : له للو – شکست ناپذیر

۵ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
برگردان سیروس شاملو

ویدئو سرود تهی دستان

۵ اردیبهشت مدرسه آنارشیستی
شعر أز شهريار دأدور شاعر و ترانه سرا مقيم استكهلم

ویدئو و شعر : به تکثیرم ، به تکثیرم

۱۴ اسفند مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است