مدرسه آنارشیستی

شعر أز شهريار دأدور شاعر و ترانه سرا مقيم استكهلم

ویدئو و شعر : به تکثیرم ، به تکثیرم

۱۴ اسفند مدرسه آنارشیستی
برگرفته از فیسبوک سنگ صبورسعید

شعری برای سهیل عربی : تقلای بودن

۱۴ مهر مدرسه آنارشیستی
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است