اخبار روز

ترجمه اسپانیایی خبر شکنجه و ضرب و شتم رفیق سهیل عربی توسط همقطاران آنارشیست اسپانیا

EL CONOCIDO PRESO ANARQUISTA SOHEIL ARABI HA SIDO GRAVEMENTE GOLPEADO EN LA PRISIÓN DE FASHAFOYEH, EN TEHERÁN -IRAN

۱۴ اردیبهشت اخبار روز
ترجمه فرانسوی پیام نوروزی رفیق سهیل عربی توسط همقطاران آنارشیست فرانسه

Sohail ARABI, prisonnier politique anarchiste en Iran adresse ses voeux pour le nouvel an iranien (Norouz)

۱۴ اردیبهشت اخبار روز
ترجمه اسپانیایی پیام نوروزی رفیق سهیل عربی توسط همقطاران آنارشیست اسپانیا

Un mensaje de Nowruz (año nuevo persa y kurdo) del preso politico anarquista Sohail Arabi

۱۳ اردیبهشت اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است