اخبار روز

مصاحبه انگلیسی رفیق حافظ رحیمی با ایزل انیرشیک

This interview with Ezel Anirshik who is fighting with the Kurdish forces in Rojava Syria

۲۴ فروردین اخبار روز
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است