«Swedish- English - Persian - Kurdish»

ROJAVA IS NOT ALONE

15 دسامبر اخبار روز

 

روژاوا تنها نیست

 

 

از زمان هجوم اخیر دولت  فاشیستی تورکیه به رهبری رجب طیب اردوغان به  شمال سوریه “روژاوا”، هر هفته روزهای شنبه ” کمیته های روژاوا” متشکل از چندین گروه و سازمان کوردی  در سراسر کشور سوئد؛ گردهمآئی و تظاهرات اعتراضی در شهر های گوناگون بر پا نموده است. “شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا در استکهلم ” نیز با این تشکیلات مبارز چند زمانی است که همکاری مشترک  نموده و در آکسیون های آنها شرکت می نماید. امروز شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۸ این شورا؛ بیانیه ی پشتیبانی خود را از مقاومت روژاوا و همچنین  دفاع  از قیام اخیر مردم ایران، عراق و لبنان در یکی از میدانهای جنوب شهر استکهلم توسط یکی از نماینده های خود ” نیما گلُکار”  به زبان سوئدی قرائت گردید که به زبانهای فارسی، کوردی، انگلیسی برگردان شده که در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد

 

 

 

Swedish

 

Meddelande från Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm

Hälsningar till alla deltagare till stöd för Rojava och dess självförvaltningsråd. Under de senaste åren har det stöd som miljontals människor gett till Rojava’s motstånd, varit den enda garantin för hopp. Tusentals kämpande människor har mist sina liv i strider mot olika fiender. Idag är Rojava’s självförvaltningssystem inte bara känd i regionen, utan även för hela världen. Rojava är ett välkänt namn vilket står för motstånd mot både okunnighet, mot kriminella handlingar och orättvisor, samt ett levande alternativ för självförvaltning, att vägleda och administrera sitt eget samhälle. Rojava är idag, bland annat tack vare ett stort och starkt internationellt stöd, inte bara ett försvar mot olika fiender, utan även ett samhällssystem baserad på folkets deltagande

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm har idag anslutit sig till ”Rojavakommittéerna” för att tillsammans kämpa mot fascismen, nationalismen och terrorismen. Men också för ett samhälle fritt från exploatering, förtryck och diskriminering. Vi kommer hjälpa till att störta de kapitalistiska regimerna i Iran, Turkiet, Irak och alla övriga reaktionära regimer i Mellanöstern. Vi anser att alternativet mot det kapitalistiska systemet och imperialism är Självförvaltningsrådet

 

Just nu pågår protester och motstånd i Rojava, och sociala uppror i Iran, Irak, Libanon, … mot dess styrande brottsliga stater. Dessvärre har värdefulla människor förlorat sina liv och tusentals andra har arresterats och fängslats. Därför uppmanar vi alla frihetssinnade människor att tillsammans stödja kampen i Rojava och samtidigt kräva omedelbar frigivning av samtliga arresterade människorna, vilket alla riskerar sina liv i fängelserna. Vi måste försöka på ett revolutionärt sätt organisera oss och effektivare stå upp för en framgångsrik och fokuserad kamp

 

Vi kräver att de arresterade måste släppas omedelbart! Länge leve Självförvaltningsrådet i Rojava

 

Länge leve den Internationella Solidariteten

Iranska Solidaritetsrådet för Rojava i Stockholm

۱۴ december 2019

 

 

English

 

 

MESSENGER FROM THE IRANIAN SOLIDARITY COUNCIL FOR ROJAVA IN Stockholm

 

Greetings to all participants in support of Rojava and its Self-management Council. In recent years, the support provided by millions of people to Rojava’s resistance has been the only guarantee of hope. Thousands of fighting people have lost their lives in battles against various enemies Today, Rojava’s self-management system is not only known in the region, but also for the whole world. Rojava is a well-known name that stands for resistance to both ignorance, criminal acts and injustice, as well as a living alternative for self-management, to guide and administer their own community. Today, Rojava is, among other things thanks to a large and strong international support, not only a defense against various enemies, but also a social system based on the participation of the people

 

The Iranian Solidarity Council for Rojava in Stockholm has today joined the Swedish “Rojava Committees” to fight together against fascism, nationalism and terrorism. But also for a society free from exploitation, oppression and discrimination. We will help overthrow the capitalist regimes in Iran, Turkey, Iraq and all other reactionary regimes in the Middle East. We believe that the alternative to the capitalist system and imperialism is the Self-Management Council

 

Right now, protests and resistance are ongoing in Rojava, and social uprisings in Iran, Iraq, Lebanon, … against its ruling criminal states. Unfortunately, valuable people have lost their lives and thousands of others have been arrested and imprisoned. Therefore, we urge all freedom-minded people to jointly support the struggle in Rojava and at the same time demand the immediate release of all arrested people, all of whom risk their lives in prisons. We must strive to organize ourselves in a revolutionary way and more effectively stand up for a successful and focused struggle

 

We demand that those arrested must be released immediately

Long live the Rojava Self-Management Council

Long live the International Solidarity

 

IRANIAN SOLIDARITY COUNCIL FOR ROJAVA IN STOCKHOLM

December 14, 2019

 

 

Persian

 

 

پیام شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

 

درود به همه حضار و شرکت کنندگان در گردهمائی در حمایت از روژاوا و خود مدیریت شورائی!

حکومت فاشیستی اردوغان با شکست سیاسی خود در ترکیه و همینطور مخالفت نیروهای مترقی با سیاست‌های ارتجاعی وی، بار دیگر به سیتسم خودمدیریتی در روژاوا با بیرحمانه‌ترین شکل ممکن حمله‌ور گردیده است تا بتواند هم به اهداف تروریستی خود رسیده و هم سرپوشی بر شکست خود بگذارد و مهمتر از همه، در مقابل بهترین آلترناتیو اداره جامعه که چیزی جز خود مدیریت شورائی روژاوا نیست، با چنگ و دندان به ایستد.


در طول چند سال گذشته حمایت بیدریغ میلیونی از مقاومت روژاوا تنها ضامن و دلگرمی مردمان این سرزمین برای دفاع از دستاوردهای خود بوده است. در روژاوا هزاران نفر از مردم شریف و مبارز برای حفظ دستاوردهای با ارزش خود در مقابل دشمنان گوناکون جان باخته‌اند. اکنون سیستم خودمدیریتی روژاوا نه فقط برای منطقه و کشورهای همجوار بلکه برای جهانیان شناخته شده است. روژاوا نامی آشنا و تداعی کننده مقاومت در مقابل جهل و جنایت و نیزآلترناتیوی با حضور و مدیریت شهروندان برای هدایت و اداره جامعه است. روژاوا، مبارزاتش و اهدافش از حمایت عظیم و محکمی در سطح بین المللی برخوردار بوده است. این حمایت ها نه فقط از دفاع در مقابل یورش دشمنان رنگارنگ بلکه برای دفاع از سیستم اداره جامعه بر اساس مشارکت فعال مردم است.


شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا حمایت خود را در همراهی با “کمیته های روژاوا” در سوئد به پیش برده، تا بتوان موثرتراز یک سو با فاشیسم، ناسیونالیسم و تروریسم مبارزه کرده و از سوی دیگر برای یک جامعه ی بدون استثمار، سرکوب و تبعیض مبارزه نمایند. ما فعالانه برای سرنگونی رژیم های سرمایه داری ایران، ترکیه، عراق و سایر رژیم های مرتجع در منطقه خاورمیانه، یاری خواهیم رساند و آلترناتیو مقابل سیستم سرمایه داری و امپریالیسم را خود مدیریت شورائی میدانیم.

 

هم اکنون در روژاوا، اعتراضات و مقاومت قهرمانانه و قیام های ارزشمند اجتماعی در ایران، عراق، لبنان و …علیه دولتهای حاکم بر آنها در جریان است و متاسفانه عزیزان بیشماری جان خود را از دست داده و هزاران نفر در چنگال جانیان حاکم در منطقه اسیر و دستگیر شده اند. بدینوسیله ما  ازهمه‌ ی انسانهای آزادیخواه دعوت میکنیم تا با همکاری و حمایت از مبارزات در روژاوا و با خواست آزادی فوری دستگیر شدگان در خیزشهای اخیر که خطر مرگ در زندانها در انتظار آنها است، فعالانه به پاخیزیم و تلاشهای انقلابی خود را سازمانیافته تر و دست در دست هم موثرتر به پیش بریم. 

 

ما خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان در خیزشها اخیر در منطقه هستیم!

 

پایدار باد همبستگی بین الملی!

 

زنده باد خودمدیریت شورائی!

 

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

 

بیست و سوم آذر ماه ۱۳۹۸

 

Kurdish

 

 

بۆ پاڵپشتیمان لەگەڵ رۆژئاوا،

تێکڕا دژی دەوڵەتی فاشیستی تورکیا

یەکبگرین!

 

لە ساڵی ٢٠١٢ زایەنی خەڵکی رۆژئاوا بە لەمپەڕێکی زۆرەوە توانیان سەرکەوتووانە سیستەمێکی سیاسی _ کۆمەڵایەتی بە شێوازێکی تر لەسەر بنەمای رێزگرتن لە هەموو هاوەڵاتیان بخەنە بەرچاوی ئێمە. ئەوان بە بەرخودانێکی قارەمانانەی خۆیان لە دژی تاریکترین بەرهەمی ئامپریالیسم، واتە دەوڵەتی ئیسلامی _ داعش، خۆڕاگریان کرد.

حکومەتی فاشیستی ئەردۆغان بە شکەستی سیاسی خۆی لە تورکیا و هەروەها دژبەری هێزە پێشکەوتووخوازەکان  لەگەڵ سیاسەتی دواکەوتوانەی ئەو، جارێکیتر بە بێبزەئیانەترین شێوە هێرشی بردەسەر سیستەمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیکی رۆژئاوا، تا بتوانێ هەم بگاتە ئارمانجە ترۆریستییەکانی خۆی و هەروەها بۆ ئەوەی شکەستەکانی خۆی پەردەپۆش بکات

 

لە دوای بانگەوازیەکی گشتی، دۆستدارانی رۆژئاوا لە رێکەوتی حەڤدەهم و بیست و چوارمی ئۆکتۆبری ٢٠١٩ لە دەوری یەک کۆبوونەوە و بڕیاریان دا کە بە بەرەیەکی شۆڕشگەری «کومیتەکانی رۆژئاوا» پەیوەست بن، تا لەگەڵ یەک لە لایەکەوە لەگەڵ فاشیسم، ناسیۆنالیسم و ئەم شەڕە نامرۆڤانە، و لە لایەکیترەوە بۆ کۆمەڵگایەک بێ چەوسانەوە، سەرکوتکاری و هەڵاواردن تێکۆشان بکەن. بەم بۆنەوە ئێمە هەموو ئینسانە ئازادیخوازەکان بانگێشتی ئەوە دەکەین کە لەگەڵمان هاوکاربن بۆ بەڕێوەبردنی چالاکییە جۆربەجۆرەکان کە لەلایەن «کومیتەکانی رۆژئاوا وە» بەڕێوە دەبرێن و تێ یاندا بەشداری بکەن

 

بژی رۆژئاوا! 

              پایەدار بێت یەکگرتنی نێونەتەوەیی!

شورای یەکگرتووی ئێرانییەکان لەگەڵ رۆژئاوا _ستۆکهمڵم

 

 

IranianSolidarityRojava@gmail.com

 

www.facebook.com/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85-111204343703992/?tn-str=k*F

 

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است