به شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا بپیوندید!

9 دسامبر اخبار روز

از سال ٢٠١٢، مردم روژاوا با دشواریهای فراوان موفق شدند تا یک سیستم سیاسی- اجتماعی دیگری را بر پایه‌ احترام به تمام شهروندان، فارغ ازتبعیض نژادی، ملی، رنگ و اعتقادات، با دخالت و شرکت تمامی شهروندان در تصمیم گیریها و به اجرا در آوردن تصمیمات جمعی را در عمل در مقابل دید همگان ایجاد نمایند. آنها با مقاومت قهرمانه‌ و با نقش قابل توجه و چشم گیرزنان و شرکت زنان در تمامی عرصه های اجتماعی و سیاسی و مبارزاتی بر علیه ارتجاعی ترین محصول امپریالیستی، دولت اسلامی – داعش، ایستادگی نمودند.

حکومت فاشیستی اردوغان با شکست سیاسی خود در ترکیه و همینطور مخالفت نیروهای مترقی با سیاست‌های ارتجاعی وی، بار دیگر به سیتسم خودمدیریتی در روژاوا با بیرحمانه‌ترین شکل ممکن حمله‌ور گردید تا بتواند هم به اهداف تروریستی خود رسیده باشد و هم سرپوشی بر شکست خود بگذارد.
در طول چند سال گذشته حمایت بیدریغ میلیونی از مقاومت روژاوا تنها ضامن و دلگرمی مردمان این سرزمین برای دفاع از دستاوردهای خود بوده است. در روژاوا هزاران نفر از مردم شریف و مبارز برای حفظ این دستاوردها در مقابل دشمنان گوناکون جان باخته‌اند. اکنون سیستم خودمدیریتی روژاوا نه فقط برای منطقه و کشورهای همجوار بلکه برای خیلی‌ها در سطح بین المللی شناخته شده است، روژاوا برایشان نامی آشنا و تداعی کننده مقاومت در مقابل جهل و جنایت و نیزآلترناتیوی با حضور و مدیریت شهروندان برای هدایت و اداره جامعه است. روژاوا ، مبارزاتش و اهدافش از حمایت عظیم و محکمی در سطح بین المللی برخوردار بوده است. این حمایتها نه فقط از دفاع در مقابل یورش دشمنان رنگارنگ بلکه برای دفاع از سیستم اداره جامعه بر اساس حضور فعال مردم است.

در استکهلم پس از انجام یک فراخوان همگانی دوستداران روژاوا در تاریخ هفدهم اکتبر ۲۰۱۹ گردهم آمدند و در سلسله جلساتی، تصمیم گرفتند که شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا را سازمان دهند و حمایت خود را در همراهی با “کمیته های روژاوا” به پیش برند، تا بتوان موثرتراز یک سو با فاشیسم، ناسیونالیسم و تروریسم مبارزه کرده و از سوی دیگر برای یک جامعه بدون استثمار، سرکوب و تبعیض مبارزه نمایند. ما فعالانه برای سرنگونی رژیمهای سرمایه داری ایران و ترکیه و سایر رژیمهای مرتجع در منطقه یاری خواهیم رساند و آلترناتیو مقابل سیستم سرمایه داری و امپریالیسم را خودمدیریت شورائی میدانیم.
ما ازهمه‌ انسانهای آزادیخواه دعوت میکنیم تا با همکاری و حمایت از مبارزات در روژاوا و متشکل شدن در شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا تلاشهای مثبت و انقلابی خود را سازمانیافته تر و دست در دست هم تلاشهایمان را موثرتر به پیش بریم.

پایدار باد همبستگی بین الملی!

زنده باد خودمدیریت شورائی!

شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا – استکهلم

[email protected]

دسامبر ۲۰۱۹

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–

۳۵ – آدرس بلوک سیاه Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist

————————————

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است