منبع وبلاگ : وِ مثل وگان

وِ مثل وندتا، وِ مثل وگان

9 ژوئن مقالات

شعار وِ آزادی برای همه است. او در لحظه ی منفجر شدن ساختمان دادگستری بر بلندای پشت بام مشرف، فرو ریختن ساختمان را به نظاره می ایستد و با موسیقی چایکوفسکی به جشن و سرور می پردازد. هدف بعدی او فرستادن ساختمان پارلمان به هوا است. این قولی است که وِ به ایوی میدهد. وِ نماد کین خواهی تمام سرکوب شدگان، به بند کشیده شدگان و اعدام شدگان از طیف اقلیتهای عقیدتی و جنسیتی و … است که تحت حاکمیت مستبدانه و توتالیتر ساتلر آزادی آنها سلب شده است. منفجر کردن و فروریختن ساختمانهای حکومتی در فیلم وِ مثل وندتا به صورت سمبلیک بیانگر فرو ریختن و نابود شدن حکومت های فاشیستی است، جایی که شعار آزادی برای همه در قبال نابودی نهادهای نظام تمامیت خواه مجال تحقق می یابد. فیلم وِ مثل وندتا و شخص وِ برای من در دنیای واقعیت تداعی گر اقدامات جبهه ی آزادیبخش حیوانات در دهه ی ۱۹۷۰ میلادی و رانی لی پایه گذار این گروهِ مدافع حقوق حیوانات است. هدف این گروه پایان دادن به رنج و محنت تمام حیوانات است. حمله به محل های آزمایش حیوانات، آتش زدن ساختمان آزمایشگاه تحقیقاتی شرکت هووست، به آتش کشیدن کشتی های جمع آوری خوک های آبی در ساحل نورفولک و آزادی و نجات حیوانات از محلهای شکنجه و کشتار آنها مانند مزرعه ها، آزمایشگاه ها، سیرک ها و کشتارگاه ها اقداماتی در راستای رهانیدن حیوانات از درد و رنج از طریق وارد آوردن خسارت مالی به صاحبان مراکز بهره کشی از حیوانات است بدون اینکه خسارتی جانی در این میان به انسانها و حیوانات وارد آید. در فیلم وِ مثل وندتا، آزادی برای همه در گرو فداکاری یک ابر قهرمان به نام وِ است. وِ در جامعه خواب زده ای که مرگ گای فاکس را نوامبر هر سال جشن میگیرند با نقاب او پا به میدان میگذارد تا مردمی را که در باورهای القاء شده از سوی حاکمان مستبد به خواب فرو رفته اند بیدار کند. میزان خواب زدگی اما چنان عمیق است که برای بیدار شدن به صدایی مهیب نیاز است. صدایی که بر اثر انفجار عظیم ساختمان دادگستری در فضا منتشر می شود نمادی است از عمق خواب آلودگی جامعه. انفجار نقطه ی عطفی است در جهت بیدار شدن جامعه و حرکت آن به سمت تسخیر پارلمان. قانون در خدمت تبهکاران است. آزادی برای همه در ساقط شدن نهاد قانون گذاری تجلی می یابد. در ایالات متحده آمریکا نام جبهه ی آزادیبخش حیوانات در کنار نام گروه های جنایتکاری مانند القاعده، بوکوحرام و ابوسیاف در رده گروه های تروریستی قرار دارد. این در حالی است که یکی از فعالان این گروه فعالیت خود را با فعالیت کسانی مقایسه می کند که در مبارزه علیه برده داری محل مزایده فروش برده ها را به هم می ریختند. قرار گرفتن در زمره ی گروه های تروریستی آن هم گروهی که حوزه ی فعالیت اش محدود به نجات موش ها، میمون ها، خوک ها و حیوانات تحت ستم است نشان می دهد که خون ساتلر به گونه ای دیگر در رگهای دولتمردان و قانونگذاران جریان دارد. هر چند که در دنیای واقعی ابرقهرمانی به نام وِ وجود ندارد اما گسترش روزافزون وگانیسم در جهان حاکی از آن است که انفجار بزرگ رخ داده است. انفجاری که چرخهای اقتصاد مبتنی بر جنون شکنجه و کشتار حیوانات را به ورطه ی ورشکستگی و نابودی خواهد کشاند و برده داری را به صورت کامل ملغی خواهد کرد.
۱۶ خرداد ۱۳۹۸

منبع وبلاگ : وِ مثل وگان

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است