اصلاح طلبان دولت روحانی، قتل و خشونت خانگی

7 ژوئن یادداشت ها


قاتل ، دکتر هفت تیر کشی است که صورت ‌و سیرت اصلاح طلبان اسلامی را نه فقط در عرصه سیاست بلکه اینبار در عرصه عاطفی خانوادگی نیز بخوبی به نمایش انظار عمومی گذاشته است.

گرچه یکی از خشونت های آشکار جامعه مردسالار قتل زنان توسط همسر ، برادر و پدر است . و‌‌ اعمال قدرت ، کنترل جنسی زنان ، و حسادت ناشی از ناموس پرستی هم از انگیزه های این قتل ها می باشند.

آیا قتل این زن جوان بنام میترا استاد توسط همسر پیرش دکتر نجفی که یکی از چهره های اصلاح طلب اسلامیست در همین راستا می باشد ؟ .
آیا انگیزه های این گونه ازدواج و قتل ها به همان ساختار جامعه سنتی مذهبی مردسالار برمی گردد و یا اینکه آنها که هر دو در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده آند چندان تفاوتی در اصل ماجرا ندارد ؟

ایا عواملی مانند قدرت ، موقعیت ، شهرت ، و ثروت که زیر بنای این وصلت نامناسب و نابرابر در یک جامعه مردسالار بوده است می تواند به قتل زن جوانی بیانجامد که خود قربانی این فرهنگ و نظام می باشد ؟ .

آیا از انجاییکه که زنان در جوامع مرد سالاری جدا از تعلقات طبقاتی،اقتصادی ، عقیدتی ، تحت ستم و خشونت مردانه قرار دارند این قتل را در همان کاتاگوری باید ارزیابی کرد ؟

اما واقعیت این است که وقتی دکتر آدم کش شیاد به مردان پند می دهد و توصیه می کند در کنار زن اول خود بمانید تا دست به قتل زن دوم نزنید آنگاه است که عفونت و گند فرهنگ مرتجع تزویر و ریا دروغ اسلامی مشام هر چه انسان است را می ازارد .

اما واقعیت این است وقتی که ‌جامعه مرد سالار مذهبی به تنگنا و مخمصه می افتد از زنان نا آگاه سو استفاده می کند و دست یاری به سوی زنان دراز کرده و زن اول را به میدان می آورد تا در دفاع از خود چهره مردمی بسازد و برای فضا سازی مثبت در جامعه از وکیل زن نیز استفاده می کند که این نهایت ریاکاری این فرهنگ اسلامی را نشان می دهد .

اما واقعیت این است که نظرات و دفاع همسر اول
همان نشانه های همیشگی کلاسیک در روابط قدرت فرهنگ مردسالاریست که زنان نا آگاه را در رویارویی با همدیگر قرار می دهد تا مردان در نهایت تبرئه شوند.

اما واقعیت این است که در فرهنگ پدرسالار مذهبی نهایت اعمال این مردان به آنجا ختم می شود که فریب زنان را خورده اند تا بیگناه قلمداد شوند

از انجایی که شایعه شده است که زن جوان به قتل رسیده میترا استاد ، اطلاعاتی بر علیه همسرش داشته است ‌و به گفته دکتر آدم کش با تهدید و ارعاب می خواسته است که در اختیار جامعه ‌و‌یا رقبای سیاسی ش بگذارد « برای خراب کردن زندگی من آمده بود و مدام مرا تهدید می کرد اسرارم را فاش می کند و زندگیم را ویران می کند حتی می خواست تهدیداتش را در مصاحبه ای عملی کند ». ایا از اینرو این قتل را در رده جنایی سیاسی باید برشمرد ؟

باز هم واقعیت این است که در هر صورت مسیله فرقی ندارد زیرا برمی گردد به نقش بی قدرتی زنان در جامعه فرهنگ پدر سالار با قوانین اسلامی که آنها را در موقعیتی زیر دست مردانی که بخصوص دارای قدرت ، اعتبار و نفوذ سیاسی ، موقعیت شغلی ، مادی اقتصادی برتر قرار می دهد و مردان با برخورداری از قوانین کشور یک جامعه اسلامی ضد زن حمایت جامعه فرهنگی مرد سالاری را با خود دارند .

اگر به جزییات فیلم کلیب های پرس کنفرانس خبرنگاران مطبوعاتی دقت کنیم دکتر آدم کش به زبان خود اقرار می کند در مشاجره ای که با همسرش داشته است از او پرسیده است که پس از دوش گرفتن به کجا می خواهد برود و زن به او پاسخ نمی دهد و عدم پاسخ عصبانیت او را بیشتر می کند که به سراغ هفت تیر ش برود . گرچه همین پرسش و‌ پاسخ در جهان مرد سالار انگیزه بسیاری از قتل های ناموسی بوده است که توسط پدران برادران و همسران صورت گرفته است
اما قدرت و موقعیت و نفوذ سیاسی این دکتر آدم کش اصلاح طلب دولتی و اعمال خشونتی که به قتل منجر شود را نباید نادیده گرفت .

دکتر آدم کش در همان پرس کنفرانس مطبوعاتی می گوید قصد کشتن او را نداشتم فقط می خواستم بترسانمش . اگر بخواهیم حتی این سناریو فرضی را قبول کنیم می توان این برداشت را کرد که جناب دکتر آدم کش در مشاجره خانوادگی به غیر از خشونت های چون آزارهای جسمی مانند کتک زدن ، از خشونت روانی که استفاده می کند تهدید کردن زنش به کشتن با نشان دادن و در دست گرفتن اسلحه می باشد ..

هیهات ! خشونت مردان در جامعه مرد سالار ، مذهبی وقتی توام با قدرت سیاسی باشد نتیجه آش چنین می شود که وان حمام خانه ای از خون زنی پر می شود .

و‌دکتر آدم کش سیاسی با چهره ای بسیار خونسرد از قتلی که انجام داده است براحتی حرف می زند و زن به قتل رسیده را یک زن روانی به جامعه معرفی می کند .

براستی این سوال چرا برایمان مطرح نشود که این دکتر آدم کش اصلاح طلب صاحب منصب در طول زندگی سیاسی خود در جمهوری اسلامی ایران ضد بشر ، در عرض این سال‌ها دستش به خون چند انسان دیگر اغشته شده است ؟!

 

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_CO

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است