این ققنوس از خاکستر برنخواهد خاست

12 مارس یادداشت ها

در اساطیر یونان باستان برای اولین بار از پرنده‌ای افسانه‌ای بنام “ققنوس” نام برده شده است و پس از آن نشانه و رد پای “ققنوس” را در مصر و چین قدیم نیز می‌توان یافت و این پرنده در روایت های بر جا مانده وقتی از فرهنگ هند به ایران می‌رسد، چندین بار مرده و زنده شده است و هزاران هزار سال از آن گذشته است.

اینگونه نقل شده که “ققنوس” هیچ جفتی ندارد و زمان مرگ، خود را به آتش می‌کشد و از خاکسترش “ققنوسی” نو بدنیا می‌آید. در واقع از خود مردن و از نو دوباره متولد شدن “مانیفست ققنوس”، این پرنده افسانه‌ای می‌باشد که با فلسفه های یونان باستان و مصر و چین در هم آمیخته شده است.
می‌شود گفت که “ققنوس” مظهریست از یک تحول در جامعه که با میرایی فلسفی، فلسفه دیگری از درونش زاده شده است. “ققنوس” در فرهنگ و جامعه ای موضوعیت داشته و دارد که روشنگری اجتماعی در آن رخ داده است. تحول و دگرگونی در فرهنگ و روایت‌های اروپایی بخصوص در قرون وسطی است که سر و کله اش پیدا می‌شود.
“ققنوس” یعنی یک دوره‌ای را پشت سر گذاشتن و به زوال رسیدن و سپس وارد شدن به عصری جدید و نو.

“ققنوس” یعنی تولد عصر جدید!

“ققنوس” یعنی رنسانس!

در تاریخ اساطیری و افسانه‌ای و ادبیاتی از او نام برده اند. آری، این مرغ افسانه‌ای از یونان و مصر و چین پر کشید و سپس به افسانه‌های اروپایی رسید، و در واقع تاریخ تحول فلسفی و فرهنگی و علمی را با خود یادآوری می‌کند.
از این رو ست که در ایران هرگز این مرغ افسانه‌ای نتوانسته جایی برای خود بیابد و حتی در افسانه‌ها نیز از او یادی نکرده‌اند، چراکه افسانه‌ها و اساطیر با وقایع حقیقی تاریخی دست در دست هم پیش می‌روند. در تاریخ ایران کدام میرایی و پس از آن نوزایی و شکوفایی عصر نوینی را سراغ داشته و داریم که اتفاق افتاده باشد؟ از اینروست که تنها یک شاعر ایرانی کلاسیک “عطار” داریم که در منطق الطیر از “ققنوس” فقط و فقط نام می‌برد (که او هم جایگاه “ققنوس” را هندوستان می‌داند) و

در تاریخ معاصر این نیما یوشیج است که در شعری از “ققنوس” می نویسد:

« قُقنوس، مرغ خوشخوان، آوازهٔ جهان،
آواره مانده از وزش بادهای سرد،
بر شاخ خیزران،
بنشسته‌است فرد.
بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
او ناله‌های گمشده ترکیب می‌کند،
از رشته‌های پارهٔ صدها صدای دور،…»

که شاید منظور وی رسالت و حضور خود اوست که آنرا چون یک “ققنوس” می‌داند. زیرا نیما شاعریست که می‌خواهد نوآوری کند، خطی بر گذشته بکشد، بسوزاند و تولد یابد. در ادبیات “شعر نو” را بیافریند و او در این راه چون “ققنوسی” تنهاست و اشاره بدین پرنده افسانه‌ای بدان آتشی رو دارد که در درون دارد و رنجگاهش است. اشاره او به “ققنوس” بسیار پر مسما و امیدست که شاید در آینده، شاعرانی از خاکستر نیما زاده شوند در شعر نو.
پس این زایش پر درد برای اولین بار در تاریخ معاصر در ادبیات رخ می‌نماید و نیما یوشیج را داریم که متحمل این درد می‌شود و نوزاد او “ققنوس” جوانی است که در ایران همان “شعر نو” خوانده می‌شود.

پس از نیما، احمد شاملو عزیزمان نام کتابی از خود را به “ققنوس در باران” می‌آراید. فرخنده باد “ققنوسی” که در کنار نام شاعر مردمی احمد شاملو بدنیا می‌آید و جان می‌گیرد. و این است تاریخچه حضور “ققنوس” در ایران که در کنار نام شاعران “شعر نو” با آن مواجه می‌شویم.

و حال امروز می‌شنویم که رضا پهلوی نام “ققنوس” را بر آکادمی‌ای که بنا نهاده گذاشته است. اعلام موجودیت “ققنوس” هم مصادف می‌شود با زمان انحلال سلطنت قاجار بدست پدر بزرگ او رضا شاه پهلوی و بی‌تردید انتخاب این نام هم از این بابت حساب شده است. از طرفی مرگ قاجار و رضا شاه پهلوی را یادآوری می‌کند و از سویی دیگر تولد این آکادمی که بنیان گذار آن رضا پهلوی است. پرسش اینجاست؛
کدام تولد و نوزایی را رضا پهلوی نوید می‌دهد؟ آیا منظور او این است که می خواهد چون “ققنوس” در سیاست دوباره متولد شود؟
از آنجایی که در افسانه ها همیشه “ققنوس” پیر، گذشته خود را با آتش زدن، بدور ریخته است تا بتواند دوباره متولد شود، پس می‌توان انتظار داشت که برای این ادعا دست کم برای آغاز راه، رضا پهلوی به مردم ایران حساب پس دهد، یعنی پول باد آورده ای که از پدرش به او رسیده را اول به مردم برگرداند و بعد اعلام و ادعای نوآوری کند. آیا او تا بحال کوچکترین انتقادی به دوران پهلوی که دگراندیشان را اعدام و سیستم فاسدش که حلبی آبادها را ساخته بود کرده است که حال می‌خواهد از همان آشیانه “ققنوسی” نو بدنیا آورد؟!

دیگر اینکه سمت و سویی که رضا پهلوی در این اواخر گرفته است، دیالوگ و یا پیام به سپاه پاسداران و اصلاح طلبان اسلامی می‌باشد، آیا با این طیف قاتل و ابله و سر سپرده می‌تواند کوچکترین نوآوری را در صحنه سیاسی و اجتماعی ایران بوجود آورد؟ طیفی که تا آنجا که توانستند مردم ایران را کشته و سرکوب کرده‌اند و در مقابل آزادیخواهان و دگر اندیشان همواره ایستاده اند.
رضا پهلوی که می‌خواهد از مهره‌های سوخته استفاده کند، باید بداند که با این مهره‌ها هر گز جانی تازه نمی‌تواند بیابد مگر اینکه مد نظرش تولدی باشد که بر باز‌مانده‌های جمهوری اسلامی استوار است.
پرسش اصلی ما مردم این است که رضا پهلوی در آستانه شصت سالگی و با دارا بودن ثروت و مکنتی آنچنانی، چه انگیزه‌ای جز قدرت طلبی دارد که بخواهد فعالیت سیاسی کند و امید بر گشت به ایران داشته باشد؟

همه می‌دانیم که لازمه کار برای همه فعالان سیاسی داشتن یک “آرمان ” است.
با کدام آرمان؟
براستی رضا پهلوی چه آرمانی دارد؟
کدام انگیزه‌ای جز آرزوی اقتدار و قدرت طلبی شخصی باقی می‌ماند؟

نه، از رضا پهلوی “ققنوسی” نو بدنیا نخواهد آمد، حتی اگر خود را به آتش کشد. زیرا قدرت طلبان هر چه هم بر زندگی خود ریسک کنند، دست آخر بازنده‌اند. این گوی و این میدان. خواهیم دید که این ‘ققنوس” از خاکستر برنخواهد خاست.

اما آن روز دور نیست که بی‌شماران “ققنوس” های واقعی و جوان، که باور و آرمانشان آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است از بی‌عدالتی و فقر و نابرابری ناشی از فرهنگ و سنت و سیاست جامعه ایران آتشی مهیب و سرکش بیافروزند و از دل شوراهای مردمی سر برآورند و به آسمان تاریخ ایران پر کشند

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

————————————————————————-

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COMآدرس و اسامی صفحات مرتبط با فدراسیون عصر آنارشیسم

Federation of Anarchism Era Social Media Pages۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism
۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر

twitter.com/asranarshism
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم

https://www.facebook.com/asranarsism
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

https://www.facebook.com/iranblackbloc
۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکور - Anarchists in solidarity with the Rojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914
۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan
۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors
۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa
۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan
۱۱ – فیسبوک هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss
۱۲ – فیسبوک دانشجویان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents
۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin
۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik
۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan
۱۶- آدرس تماس با ما 

asranarshism@protonmail.com

info@asranarshism.com
۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

http://asranarshism.com
۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام  - بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

https://t.me/kurdistananarshist
۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/
۲۰- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan
۲۱- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873
۲۲- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht
۲۳– آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان ( ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy
۲۴- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2
۲۵ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr
۲۶- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist
۲۷ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism
۲۸ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/guilan_anarchism
۲۹ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام

https://t.me/IRLGBT_COM
۳۰ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists
۳۱- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera
۳۲ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists
۳۳ – آدرس بلوک سیاه - Iranian Black Bloc

twitter.com/anarshist
۳۴ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۵ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.
۳۶ – آدرس کانال آنارشیستهای بلوک سیاه در تلگرام

https://t.me/joinchat/R7DGlUUVE6Pzt9kPM_jAuw
۳۷ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

https://www.instagram.com/javanane_anarshist
۳۸ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour
۳۹ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

https://www.instagram.com/union9387
۴۰ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113
۴۱ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765
۴۲ – آدرس کانال آنارشیستهای اراک در تلگرام

https://t.me/anarchist_arak
۴۳ – آدرس کانال قیام مردمی در تلگرام

https://t.me/GhiameMardomi

کانال قیام مردمی مخصوص آموزش تاکتیکهای مبارزات خیابانی و سازماندهی تظاهرات سراسری است.
به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است