تایید حکم اعدام دو شهروند اهوازى توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز/ جزئیات بیشتر از پرونده سازى اداره اطلاعات

21 ژانویه اخبار روز

قاسم عبداللهى(بیت عبداله) فرزند عبدالله و عبدالله کرملاچعب ۳۴ ساله فرزند عباس از اهالى شوش در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۴ به همراه چند تن از جوانان منطقه توسط اداره اطلاعات بازداشت شدند

طبق دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۶۱۲۲۱۰۰۱۸۴ شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، قاسم عبداللهى(بیت عبداله):به اتهام محاربه از طریق مشارکت در تشکیل گروه #جندالفاروق و شرکت در تیرندازى به تکیه عزادارى حسینى در دزفول جهت برهم زدن امنیت کشور و عبدالله کرملاچعب: به اتهام محاربه از طریق مباشرت در تشکیل و رهبرى و هدایت گروه #جندالفاروق به قصد برهم زدن امنیت کشور به اعدام محکوم شدند

بعد از اعتراض این حکم در دیوان عالى کشور بدلیل عدم وجود ادله اثبات جرم اتهام انتسابى و تناقضات موجود در تحقیقات مراجع انتظامى و اداره اطلاعات و دادسرا پرونده به شعبه همعرض در دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد. این پرونده در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز بررسى شد. حکم اعدام صادر شده علیه قاسم عبداللهى(بیت عبداله) و عبدالله کرملاچعب در شعبه سوم تایید شد که بعد از اعتراض اخیراً براى بار دوم به دیوان عالى کشور در تهران ارسال شد.

بنا به اعتراض ارسالى وکیل متهمان به دیوان عالى کشور:”با توجه به دلائل و قرائن حادثه تیراندازى به تکیه عزادارى صفى آباد دزفول و بنا به صحبت هاى حاضرین در هنگام حادثه از مختلف بودن مدل و رنگ ماشین متهمان با مدل و رنگ ماشین مهاجمین، همچنین اعلام کارشناس اسلحه مبنى بر عدم مطابق بودن پوکه هاى منتسب به صحنه جنایى با اسلحه مکشوفه و ده ها ایراد قانونى در این پرونده مانند نبود گروهى بنام #جندالفاروق در منطقه که هیچ مدرکى در پرونده متهمین دال بر ارتباط با چنین گروهى وجود ندارد…”، واضح است که اداره اطلاعات براى این دو فعال اهل سنت منطقه شاوور شهرستان شوش که از اخلاق حسنه و نیکو و در بین مردم از احترام خاصى برخوردار هستند، #پرونده_سازى کرده است

قاسم عبداللهى(بیت عبداله) و عبدالله کرملاچعب نزد قاضى شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز،ضمن انکار اتهامات انتساب داده شده،اعترافات گرفته شده از آنها را اجبارى و زیر شکنجه عنوان کرده بودند و حتى بدنشان را جلوى قاضى عریان نموده و آثار ضرب وشتم و کبودى بدنشان را نشان داده اند، در بازداشتگاه اداره اطلاعات یکى از آنها را جلوى خانمش لخت کرده بودند و او را ۱۱ روز متوالى آویزان کرده بودند، هر دوى آنها بشدت شکنجه جسمى و روحى شده اند و اعترافات اجبارى از آنها گرفته شده است. بنا به قانون مجازات اسلامى اخذ اعتراف با اجبار و زیر شکنجه قابلیت استناد ندارد.

بعد از صدور حکم در شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز قاسم و عبدالله را به زندان اصفهان و اخیراً به زندان اوین منتقل کره اند، امرى که نگرانى خانواده هاى آنها را دوچندان کرده است. افراد دیگر این پرونده سه نفر بنام هاى حسن بیت عبدالله، احمد کعب(عبداللهى) و ماجد(محمد) بیت عبدالله که هرکدام به ۲۵ سال حبس در زندان مسجد سلیمان محکوم شدند و براى چهارنفر دیگر براى هرکدام ۳ سال حبس صادر شده است.

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرامhttps://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیترhttps://twitter.com/asranarshism———————————–۴ – فیسبوک عصر آنارشیسمhttps://www.facebook.com/asranarshism—————————————۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایرانhttps://www.facebook.com/iranblackbloc

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojavahttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسیhttps://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایرانhttps://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستیhttps://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستانhttps://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیستhttps://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیکhttps://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیستhttps://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

info@asranarshism.com

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسمhttp://asranarshism.com

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام
بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی
https://t.me/kurdistananarshist

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی هاhttps://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسمhttps://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرامhttps://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرامhttps://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرامhttps://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرامhttps://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرامhttps://t.me/anarchismera

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists——————————————–

۳۵ – آدرس آنارشیستهای قم در توییتر

twitter.com/anarshist————————————

۳۶ – آدرس پیج” آنارشیستهای جنوب “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/southanarchists

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/khurasan_anarch

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترینhttps://www.balatarin.com/b/anarchismera

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستانhttps://tauai.wordpress.com

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوکhttps://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/union9387

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوکhttps://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرامhttps://www.instagram.com/javanane_anarshist

۴۵ – آدرس کانال جامعه دگرباشان فارسی زبان در تلگرام https://t.me/IRLGBT_COM

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است