در این مقاله نگاهی بر اوضاع فرانسه ای خواهیم داشت که مدت هاست چهره دیکتاتوری سرمایه داری را پشت پرده پوشالی دموکراسی مخفی کرده است

دموکراسی فرانسه در وحشت اعتراضات مردمی

۲۱ آذر اخبار روز

سال ۲۰۱۶ بود که فرانسوا اولاند نماینده علم شده وقت رژیم فرانسه با ایجاد اصلاحاتی در مورد قوانین کار باعث موج بزرگی از اعتراضات در قشرهای کارگر/متوسط/کم درآمد فرانسوی میشود که نهایتا پس از مدتی سیاست مداران وقت رژیم فرانسه نخست با استفاده از نیروهای ضد مردمی پلیس و سپس با ایجاد تغیراتی سعی کردند تا موج این اعتراضات را خفه کنند که این تصمیمات اعمال شده نیز برای زمانی کوتاه مدت توانست صدای اعتراضات حق خواهانه مردم را به فراموشی بسپارد

اما وقتی یک رژیم از اساس اشتباه است همانند درختی است که شاید امسال میوه های سمی اش را بچینید و دور بیندازید ولی مطمین باشید که سال آینده نیز با همان میوه ها روبرو خواهید بود در حقیقت این درخت از ریشه مشکل دارد که راه اساسی نه چیدن میوه های سمی و دورانداختن هر ساله آنهاست بلکه قطع کردن آن از ریشه است

بر این اساس فرقی نمیکند که رژیم فرانسه کدام دلقک را بعنوان ریس جمهور علم کرده باشد آنچه که امروز در فرانسه با آن روبرو هستیم چند اعتراض ساده به میوه های سمی هرساله این رژیم نیست بلکه تیشه هایی است که ریشه این رژیم را هدف قرار داده است زمانی که طبقه ای از زنان و مردان فرانسوی در خیابان فریاد میزند “ما گرسنه ایم چیزی جز این جان برایمان نمانده…” پاسخ پلیس باتون و زندان است و در عین حال طبقه ای دیگر در فرانسه دارای یک زندگی اشرافی است که توسط همان پلیس محافظت میشود با نگاهی عمیق به خوبی میتوان درک کرد که اعتراضات نه تنها به گرانی چند سنتی سوخت بلکه ماجرا بسیار بزرگ تر از آنیست که رسانه های مزدور از آن صحبت میکنند بقول معترضین فرانسوی دولت دارد روی ما میشاشد ولی رسانه ها میگویند باران می آید

از سوی دیگر دموکراسی فرانسه که تا پیش از این از آزادی و شان شهروندی صحبت میکرد و فاصله طبقاتی موجود در فرانسه را با دروغ های شیرینی پشت این پرده پوشالی میپوشاند در اعتراضات اخیر بصورت واضح نشان داد آنچه که حقیقتا به عنوان آزادی و شان شهروندی در تمام این مدت از آن صحبت میشد درواقع باتون ها و سلول هایی بودند که روی دسته و دیوارشان نوشته است: شان شهروندی و آزادی

تاریخ فرانسه پر از فراز و نشیب های بسیاری بوده است که بی شک مطالعه چگونگی شکل گیری انقلاب کبیر فرانسه نقطه خوبی در درک بهتر اعتراضات کنونی فرانسه خواهد بود

در آن زمان نیز وقتی زن و مرد فقیر فرانسوی فریاد میزدند “نان برای خوردن نداریم” عده ای از اشراف از همجا بی خبر که پشت دیوار های قلعه اشان توسط سربازان محافظت میشدند بدون اهمیت میگفتند: خوب اگر نان ندارید چیز دیگری بخورید و در نهایت آنچه که اتفاق افتاد سرنگونی رژیم سرمایه داری وقت فرانسه بود.

آبتین پارسا

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۲ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۴ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برچسب ها:
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است