تداوم بازداشت صهباء(لمیاء)حمادى از اهالى خفاجیه(سوسنگرد) على رغم باردار بودن/ اسامی ۱۶۹ نفر از بین صدها بازداشتی

۱۰ آبان اخبار روز

تداوم بازداشت صهباء(لمیاء)حمادى از اهالى سوسنگرد على رغم باردار بودن/۱۶۹ اسم أز بازداشت شدگان :

صهباء(لمیاء)حمادی،۲۱ ساله، فرزند زیدان، متاهل، داراى فرزند و از اهالى شهر سوسنگرد(خفاجیه) مى باشد که در مهرماه در بازداشتهاى گسترده اخیر بازداشت شده است. صهباء هم اکنون در هفتمین ماه باردارى خود در بازداشت بسر مى برد.

صهباء یک سال پیش توسط ستاد خبرى اداره اطلاعات بدلیل فعالیت در فضاى مجازى احضار شده است. صهباء نویسنده و فقط کاربر فضاى مجازى است وسابقه حبس ندارد.

در بین صدها شهروند عرب بازداشت شده همراه صهباء(لمیاء)حمادى چندین زن بازداشت شدند از جمله خانم زودیه عفراوی ۵۵ ساله وخانم قیسیه عفراوی ۶۰ ساله که هر دو ساکن روستای آلبوعفرى از توابع شهر سوسنگرد(خفاجیه)مى باشند.

اسامى بعضى از بازداشت شدگان که تا کنون هویت آنها توسط فعالان حقوق بشر محرز شده است بشرح زیر است:

۱٫ احمد امین(قیس)غزی ساکن زویه عامری(کوی ملت) اهواز نویسنده و پژوهشگر وفعال فرهنگى
۲٫سید علیرضا نظاری (سید صادق نزاری) ۶۳ ساله ساکن کوى آل صافى اهواز
۳٫ سجاد سیلاوى ۲۵ ساله ساکن کوى کواخه(آل صافی) اهواز
۴٫ جواد بدوى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۵٫ شانی شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۶٫ خلیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۷٫ جمیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۸٫ صادق سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۹٫ فارس شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۰٫ علی مزرعه ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۱٫ سمیر سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۲٫ ریاض شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۳٫ علی حیدری فرزند شایع ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۴٫ یوسف خسرجى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۵٫ جواد هاشمى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۶٫ على رضا دریس ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۷٫ ماهر مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۱۸٫ ریاض زهیرى ساکن شهرک اهواز
۱۹٫ خالد سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۰٫ مختار مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۱٫ علی الباجی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۲٫ محمد مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۳٫ جادر عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۴٫ عقیل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۵٫ سید جلیل موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۶٫ عیسى بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۷٫ هادى عبیداوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۸٫ سید صادق موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۲۹٫ احمد حیدرى ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز
۳۰٫ میلاد عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۱٫ عادل زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۲٫ عبدالله سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۳٫ عباس بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۴٫ محسن بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۵٫ فرحان شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۶٫ محمد عمورى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۷٫ نعیم حیدرى ۲۴ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۸٫ عارف غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
۳۹٫ کاظم غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۰٫ علی الحایی(حیاوی) ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۱٫ شاکر سواری ۲۹ ساله معلول جسمى ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۲٫ سید قاسم موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۳٫ فاضل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز
۴۴٫ سهراب مقدم ۲۷ ساله،ساکن کوی درویشیه کوت عبدالله شهر اهواز
۴۵٫ کریم مجدم ابومعتز ساکن کوت عبدالله شهر اهواز
۴۶٫جعفر حزباوى ۲۸ ساله فرزند اعنید ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۷٫ احمد حزباوى ۲۸ ساله ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز
۴۸٫ عارف ناصرى ۳۰ ساله فرزند عیدان ساکن کوت عبدالله کوى مجد(کانتکس( اهواز
۴۹٫ اسامه تیماس ۲۶ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
۵۰٫ احمد تیماس ۲۸ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
۵۱٫ محمد مومن تیماس ۵۵ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز
۵۲٫ سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله متأهل حی الثوره در شهر اهواز
۵۳٫ ماجد چلداوى فرزند سعدون ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۴٫ سید حمود رحمانى (موسوى) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۵٫ حاتم سوارى ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۵۶٫ جاسم کروشات ۴۵ ساله ساکن حى الثوره اهواز
۵۷٫ نوری نیسی ساکن حی الثوره در اهواز
۵۸٫ حسین حیدرى  ساکن حی الثوره در اهواز
۵۹٫ عدنان سوارى  ساکن حی الثوره در اهواز
۶۰٫ محمد حیدرى ۲۵ ساله از اهالى کوى علوى
۶۱٫ ماجد سواری ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۲٫ علی سواری فرزند غازی ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۳٫ محمد سواری فرزند صباح ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۴٫ علی مزبانی نصر(سواری) ساکن حی الثوره در شهر اهواز
۶۵٫ احمد کروشات فرزند کاظم ساکن اهواز
۶۶٫ جعفر عبیداوی ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز
۶۷٫ احمد باوى ساکن منطقه زهیریه(گلدشت) شهر اهواز
۶۸٫ على شجیرات(ابوفاروق) ساکن مویلحه اهواز
۶۹٫ محمود دورقى ساکن مویلحه اهواز
۷۰٫ عزیز حمیداوى ساکن مویلحه اهواز
۷۱٫ امید بچاری ساکن مویلحه اهواز
۷۲٫ رامین بچاری ساکن مویلحه اهواز
۷۳٫ جمیل احمد پور(الحایى) ساکن کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز
۷۴٫ فهد نیسى ساکن کوی شهرک اهواز
۷۵٫ جمیل حیدرى ۳۳ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز
۷۶٫ ماجد حیدرى ۲۵ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز
۷۷٫ احمد حمری ۲۹ ساله لیسانس ساکن کوی مندلی شهر اهواز
۷۸٫ علی سوارى ۲۳ ساله فرزند چاسب ساکن عزیزیه(خشایار) شهر اهواز
۷۹٫دانیال عادل امجد ۴۳ ساله ساکن کوى مشعلى شهر اهواز
۸۰٫ موسى مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه
۸۱-عبدالرحمن خسرجى ۳۲ ساله ساکن کوت سید نعیم خفاجیه
۸۲٫ مهدى مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه
۸۳٫ احمد سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه
۸۴٫ عدنان مزرعه از ساکنان شهرخفاجیه
۸۵٫ خانم صهباء(لمیاء) حمادى ساکن کوى ابوذر شهر خفاجیه
۸۶٫ حسن حرباوى ساکن شهر خفاجیه
۸۷٫على سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه
۸۸٫ فایز عفراوى ۳۰ ساله متاهل از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش
۸۹٫ محمد امین عفراوى ۳۷ ساله از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش
۹۰٫ عباس مغینمی ۲۶ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۱٫ مرتضى بیت شیخ احمد فرزند ناصر ۲۴ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۲٫ مرتضى مغینمی ۲۲ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۳٫ عارف مغینمی ۲۷ ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه
۹۴٫ حمدان عفراوى فرزند عباس السید ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه
۹۵٫ امیر عفراوى فرزند فاضل ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه
۹۶٫ على عفراوى فرزند حمد ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه
۹۷٫ محمد محمدى(عبیات) ۲۲ ساله ساکن شهرستان حمیدیه،با پاى گچ شده
۹۸٫ قاسم کعباوى(کعبى) ۲۴ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۹۹٫ مهدى ساعدى ۲۷ ساله ساکن شهرستان حمیدیه
۱۰۰٫ لامی شموسی ساکن حمیدیه
۱۰۱٫ عادل عفراوى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۲٫ مهدى کوتى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۳٫ علی کوتى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۴٫ ستار کوتى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۵٫ على منصورى ساکن شهر حمیدیه
۱۰۶٫ على ساکى فرزند امروح ساکن شهر حویزه
۱۰۷٫ عباس ساکى فرزند عبدعلى شرهان ساکن شهر حویزه
۱۰۸٫ ابوشعلان ساکى ساکن شهر حویزه
۱۰۹٫ خزعل عباس التمیمی (فاضلی) ٣٠ ساله ساکن کوی شیبان شهر اهواز
۱۱۰٫علی سوارى ۳۰ ساله فرزند ساهی از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۱٫مصطفی سوارى ۲۵ ساله فرزند ساهى از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۲٫خالد عبیداوی ۲۵ ساله از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۳٫ عباس حیدری ۲۳ ساله برادر شاعر حسن حیدری از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله
۱۱۴٫مرتضى امیرى از اهالى درویشیه کوت عبدالله
۱۱۵-یاسین امیرى ۲۳ ساله،ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۱۶٫صادق حیدرى، فرزند قاسم، ۲۸ ساله، از اهالى ملاشیه، جنوب شهر اهواز
۱۱۷٫جلال نبهانی از منطقه عامری اهواز
۱۱۸٫خالد حزباوى،۴۰ ساله، متاهل، ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله
۱۱۹٫محمد حزباوى فرزند عبدالکریم ۳۰ ساله، متاهل، ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله
۱۲۰٫رضا بترانى ۳۴ ساله،ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله
۱۲۱٫طارق امیرى ۲۴ ساله، ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۲۲٫جمال مجدم ۲۵ ساله، ساکن درویشیه کوت عبدالله
۱۲۳٫موسى مزرعه ۲۵ ساله، دانشجو، ساکن خفاجیه(سوسنگر)
۱۲۴٫رشید کروشات فرزند حاج موسی کروشات ساکن اهواز کوى مندلی، بازداشت ۲۸ مهرماه
۱۲۵٫حکیم کروشات فرزند منان بعد از حمله به رژه در اهواز او و پسر عمویش احمد کروشات فرزند کاظم (شماره ۶۵)بازداشت شدند
۱۲۶٫خانم زودیه عفراوی ۵۵ ساله ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه(سوسنگرد)
۱۲۷٫خانم قیسیه عفراوی ۶۰ ساله ساکن روستای آلبوعفرى از توابع خفاجیه
۱۲۸٫جواد محناپور(عفراوى) ساکن روستاى آلبوعفرى از توابع خفاجیه
۱۲۹٫على مغینمی فرزند صدام ساکن روستاى حجیه از توابع شهر خفاجیه
۱۳۰٫حسین حمودى(سبهانی)۲۵ ساله دوشنبه ۳۰ مهرماه توسط اداره اطلاعات اهواز در کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز بازداشت شد
۱۳۱٫یحیى بروایه از اهالى شهر اهواز در اول آبان ماه بازداشت شد

۱۳۲٫ناجی سلیمی(کعبی) فرزند سلمان از اهالى روستاىً بیت محمید شهرستان شوش

۱۳۳٫یحیى سلیمی(کعبی) فرزند ناجی از اهالى روستاىً بیت محمید شهرستان شوش

۱۳۴٫عظیم شاوردی فرزند عبد،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۵٫ابراهیم شاوردى۳۱ ساله فرزند کنعان از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۶٫خالد البوخنفر فرزند سعید از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۷٫احمد شاوردی ۲۴ ساله فرزند عبدالجلیل،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۸٫مهدی شاوردی ۱۷ ساله فرزند حسن از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۹٫عدنان خنافره فرزند سریح از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۴۰٫مسلم فرج الله از اهالی شوشتر متاهل و دارای یک فرزند امروز ۲ آبان ماه بازداشت شد
۱۴۱٫انور عاشوری ۲۶ ساله فرزند درچال از اهالى روستاى بیت عاشور شهر فلاحیه(شادگان)

۱۴۲٫محمد رضا جلالی ۲۶ ساله فرزند حسن، متاهل، از اهالى کوى ابوذر شهر خفاجیه(سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

۱۴۳٫رحیم امین پور ( حیدری ) ساکن اهواز کوی زهیریه ( گلدشت ) توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده اند./۲ آبان

۱۴۴٫مهدی عبیداوی ۲۵ ساله از اهالى شهر خفاجیه(سوسنگرد) کوى مشروطه روز پنجشنبه سوم آبان ماه بازداشت شد.

۱۴۵٫مصطفی جلالی فرزند حسن ، ۲۹ ساله از اهالى شهر خفاجیه (سوسنگرد) متاهل و داراى یک کودک دختر،شغل او مکانیکى، توسط اداره اطلاعات از محل کارش روز پنجشنبه سوم آبان ماه ربوده شد
۱۴۶٫لقمان شرفی ( خسرجی) فرزند صالح ،متاهل وداراى یک دختر، از اهالى منطقه تصفیه دغاغله شهر اهواز
۱۴۷٫یوسف مراونه ۱۸ ساله، فرزند عاصی،از اهالى ملاشیه
۱۴۸٫عبدالله حیاتى فرزند کاظم از اهالى منطقه سید خلف اهواز / ۵ آبان ماه
۱۴۹٫نادر حیاتى فرزند کاظم از اهالى منطقه سید خلف اهواز /۵ آبان ماه
۱۵۰٫مصطفى بصیرى فرزند عزت الله از اهالى کیان آباد/۵ آبان ماه
۱۵۱٫کاظم سیاحی فرزند فالح از اهالى شهر حمیدیه /۵ آبان ماه
۱۵۲٫منصور عسکری از اهالى کوى علوى خ فرحانی/۵ آبان ماه
۱۵۳٫یحیى عبیداوى ۲۸ ساله از اهالى شهر حمیدیه
۱۵۴٫قاسم عبیداوى ۲۶ ساله از اهالى شهر حمیدیه
۱۵۵٫جعفر عبیداوى ۲۸ ساله از اهالى شهر حمیدیه
۱۵۶٫حسن بیت سعید ۳۰ ساله از اهالى شهر حمیدیه
۱۵۷٫على مزرعه ۲۹ ساله از اهالى شهر حمیدیه
۱۵۸٫عادل زابی از اهالى کوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز
۱۵۹٫عارف عبیات از اهالى کوى علوى(حى الثوره) شهر اهواز
۱۶۰٫نادر شریفى،۵۰ ساله، از اهالى ملاشیه توسط اداره اطلاعات بازداشت شد/ دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷
۱۶۱٫نجم حیدرى ۳۰ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز/۶ آبان
۱۶۲٫رسول چلداوی ۲۷ ساله از اهالى کوى علوى شهر اهواز/۶ آبان

۱۶۳٫سید فهد علوی ۲۴ ساله فرزند ابو الهیل,از اهالى شاوور

۱۶۴٫عبدالحمید کنانی ۲۵ ساله فرزند عبدالزهرا،از اهالى شاوور

۱۶۵٫امین سلیمانی ۲۷ ساله فرزند ناصر،از اهالى شاوور

۱۶۶٫محمد عبیداوی ۲۶ ساله فرزند عیسى،از اهالى شاوور

۱۶۷٫ولید حیاوی ۲۸ ساله فرزند محمود،از اهالى شاوور

۱۶۸٫حسن بریسم (کنانی) ۲۴ ساله فرزند علوان، از اهالى شاوور

۱۶۹٫جاسم غانمی سویدی ۲۷ ساله،متاهل، داراى دو فرزند از اهالى روستاى حجیه شهر خفاجیه(سوسنگرد)

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است