بى اطلاعى از سرنوشت خانم لمیاء حمادى یکى از بازداشت شدگان اهوازى/اسامى تنها ۱۴۹ نفر از صدها بازداشتی

28 اکتبر اخبار روز

بى اطلاعى از سرنوشت لمیاء حمادى یکى از بازداشت شدگان اهوازى/اسامى بعضى از بازداشت شدگان

خانم لمیاء حمادی(عبیات)فرزند زیدان ۲۰ ساله و متاهل  بیش از بیست روز است که توسط اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شده است.حمادى ساکن کوی ابوذر شهر خفاجیه(سوسنگرد) می باشد و بدلیل فعالیت های مدنی و مذهبى بازداشت شده است.

در این بیست روز وی تنها یک بار با خانواده خود تماس گرفته و با گریه و استرس فراوان از محل زندان خود اظهار بی اطلاعی کرده است.خانواده لمیاء و فعالان عرب به شدت نگران وضعیت او هستند.

شایان ذکر است بین بازداشت شدگان اهوازى نام سه خانم بنام؛ لمیاء حمادى ۲۰ ساله از اهالى خفاجیه(سوسنگرد)، خانم زودیه عفراوی ۵۵ ساله و خانم قیسیه عفراوی ۶۰ ساله ساکن روستای آلبوعفرى ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه(سوسنگرد) دیده مى شود.

بعد از هجوم به رژه نیروهاى مسلح در اهواز صدها نَفَر از شهروندان و فعالان مدنى و فرهنگى و مذهبى بازداشت شده اند. بنا به گزارش منابع محلى؛ بعضى از اعضاى خانواده بازداشت شدگان از جمله پدر و مادر نیز بازداشت شدند.چندین زن از شهرهاى مختلف نیز بازداشت شدند اما فعالان حقوق بشر هویت ۳ تن از آنها را مشخص کردند.

‏ربودن شهروندان عرب از جمله فعالان توسط اداره اطلاعات در اهواز در روزهاى اخیر برخلاف منشور حقوق شهروندى و برخلاف قوانین بین المللی و حقوق بشر مى باشد. نحوه بازداشت ها بدون حکم، در محل کار افراد و یا در خیابانها صورت گرفته است.

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر از اهواز؛۱۸۰ نَفَر از بازداشت شدگان را به زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز ) منتقل شدند.

اسامى بعضى از بازداشت شدگان که تا کنون هویت آنها توسط فعالان حقوق بشر محرز شده است بشرح زیر است:

۱٫ احمد امین(قیس)غزی ساکن زویه عامری(کوی ملت) اهواز نویسنده و پژوهشگر وفعال فرهنگى

۲٫ سید صادق نزاری (ابونبیل) ۶۳ ساله ساکن کوى آل صافى اهواز

۳٫ سجاد سیلاوى ۲۵ ساله ساکن کوى کواخه(آل صافی) اهواز

۴٫ جواد بدوى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز

۵٫ شانی شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۶٫ خلیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۷٫ جمیل سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۸٫ صادق سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۹٫ فارس شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۰٫ علی مزرعه ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۱٫ سمیر سیلاوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۲٫ ریاض شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۳٫ علی حیدری فرزند شایع ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۴٫ یوسف خسرجى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۵٫ جواد هاشمى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۶٫ على رضا دریس ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۷٫ ماهر مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۱۸٫ ریاض زهیرى ساکن شهرک اهواز

۱۹٫ خالد سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۰٫ مختار مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۱٫ علی الباجی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۲٫ محمد مسعودى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۳٫ جادر عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۴٫ عقیل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۵٫ سید جلیل موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۶٫ عیسى بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۷٫ هادى عبیداوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۸٫ سید صادق موسوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۲۹٫ احمد حیدرى ساکن منطقه ملاشیه شهر اهواز

۳۰٫ میلاد عفراوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۱٫ عادل زهیرى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۲٫ عبدالله سیلاوى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۳٫ عباس بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۴٫ محسن بدوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۵٫ فرحان شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۶٫ محمد عمورى ۲۶ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۷٫ نعیم حیدرى ۲۴ ساله ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۸٫ عارف غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز

۳۹٫ کاظم غزلاوی فرزند حنون ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۰٫ علی الحایی(حیاوی) ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۱٫ شاکر سواری ۲۹ ساله معلول جسمى ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۲٫ سید قاسم موسوی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۳٫ فاضل شموسی ساکن کوی ملاشیه اهواز

۴۴٫ سهراب مقدم ۲۷ ساله،ساکن کوی درویشیه کوت عبدالله شهر اهواز

۴۵٫ کریم مجدم ابومعتز ساکن کوت عبدالله شهر اهواز

۴۶٫جعفر حزباوى ۲۸ ساله فرزند اعنید ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز

۴۷٫ احمد حزباوى ۲۸ ساله ساکن کوت عبدالله منطقه السده اهواز

۴۸٫ عارف ناصرى ۳۰ ساله فرزند عیدان ساکن کوت عبدالله کوى مجد(کانتکس( اهواز

۴۹٫ اسامه تیماس ۲۶ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز

۵۰٫ احمد تیماس ۲۸ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز

۵۱٫ محمد مومن تیماس ۵۵ ساله ساکن کوى شکاره شهر اهواز

۵۲٫ سید جاسم رحمانى (موسوى) ۳۳ ساله متأهل حی الثوره در شهر اهواز

۵۳٫ ماجد چلداوى فرزند سعدون ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۵۴٫ سید حمود رحمانى (موسوى) ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۵۵٫ حاتم سوارى ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۵۶٫ جاسم کروشات ۴۵ ساله ساکن حى الثوره اهواز

۵۷٫ نوری نیسی ساکن حی الثوره در اهواز

۵۸٫ حسین حیدرى  ساکن حی الثوره در اهواز

۵۹٫ عدنان سوارى  ساکن حی الثوره در اهواز

۶۰٫ محمد حیدرى ۲۵ ساله از اهالى کوى علوى

۶۱٫ ماجد سواری ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۲٫ علی سواری فرزند غازی ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۳٫ محمد سواری فرزند صباح ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۴٫ علی مزبانی نصر(سواری) ساکن حی الثوره در شهر اهواز

۶۵٫ احمد کاظم کروشات ساکن اهواز

۶۶٫ جعفر عبیداوی ساکن کوی زهیریه(گلدشت) اهواز

۶۷٫ احمد باوى ساکن منطقه زهیریه(گلدشت) شهر اهواز

۶۸٫ على شجیرات(ابوفاروق) ساکن مویلحه اهواز

۶۹٫ محمود دورقى ساکن مویلحه اهواز

۷۰٫ عزیز حمیداوى ساکن مویلحه اهواز

۷۱٫ امید بچاری ساکن مویلحه اهواز

۷۲٫ رامین بچاری ساکن مویلحه اهواز

۷۳٫ جمیل احمد پور(الحایى) ساکن کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز

۷۴٫ فهد نیسى ساکن کوی شهرک اهواز

۷۵٫ جمیل حیدرى ۳۳ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز

۷۶٫ ماجد حیدرى ۲۵ ساله ساکن کمپلو شمالى شهر اهواز

۷۷٫ احمد حمری ۲۹ ساله لیسانس ساکن کوی مندلی شهر اهواز

۷۸٫ علی سوارى ۲۳ ساله فرزند چاسب ساکن عزیزیه(خشایار) شهر اهواز

۷۹٫دانیال عادل امجد ۴۳ ساله ساکن کوى مشعلى شهر اهواز

۸۰٫ موسى مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه

۸۱-عبدالرحمن خسرجى ۳۲ ساله ساکن کوت سید نعیم خفاجیه

۸۲٫ مهدى مزرعه ساکن ابوحمیظه خفاجیه

۸۳٫ احمد سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه

۸۴٫ عدنان مزرعه از ساکنان شهرخفاجیه

۸۵٫ خانم لمیاء حمادى ساکن کوى ابوذر شهر خفاجیه

۸۶٫ حسن حرباوى ساکن شهر خفاجیه

۸۷٫على سویدى ساکن روستاى حجیه شهر خفاجیه

۸۸٫ فایز عفراوى ۳۰ ساله متاهل از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش

۸۹٫ محمد امین عفراوى ۳۷ ساله از روستاى «آلبوعفرى» تابع شهر خفاجیه به همراه مادرش

۹۰٫ عباس مغینمی ۲۶ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۱٫ مرتضى بیت شیخ احمد فرزند ناصر ۲۴ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۲٫ مرتضى مغینمی ۲۲ ساله ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۳٫ عارف مغینمی ۲۷ ساکن روستاى «حجیه» تابع شهر خفاجیه

۹۴٫ حمدان عفراوى فرزند عباس السید ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه

۹۵٫ امیر عفراوى فرزند فاضل ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه

۹۶٫ على عفراوى فرزند حمد ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه

۹۷٫ محمد محمدى(عبیات) ۲۲ ساله ساکن شهرستان حمیدیه

۹۸٫ قاسم کعباوى(کعبى) ۲۴ ساله ساکن شهرستان حمیدیه

۹۹٫ مهدى ساعدى ۲۷ ساله ساکن شهرستان حمیدیه

۱۰۰٫ لامی شموسی ساکن حمیدیه

۱۰۱٫ عادل عفراوى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۲٫ مهدى کوتى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۳٫ علی کوتى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۴٫ ستار کوتى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۵٫ على منصورى ساکن شهر حمیدیه

۱۰۶٫ على ساکى فرزند امروح ساکن شهر حویزه

۱۰۷٫ عباس ساکى فرزند عبدعلى شرهان ساکن شهر حویزه

۱۰۸٫ ابوشعلان ساکى ساکن شهر حویزه

۱۰۹٫ خزعل عباس التمیمی (فاضلی) ٣٠ ساله ساکن کوی شیبان شهر اهواز

۱۱۰٫علی سوارى ۳۰ ساله فرزند ساهی از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۱٫مصطفی سوارى ۲۵ ساله فرزند ساهى از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۲٫خالد عبیداوی ۲۵ ساله از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۳٫ عباس حیدری ۲۳ ساله برادر شاعر حسن حیدری از اهالى منطقه شکاره کوت عبدالله

۱۱۴٫مرتضى امیرى از اهالى درویشیه کوت عبدالله

۱۱۵-یاسین امیرى ۲۳ ساله،ساکن درویشیه کوت عبدالله

۱۱۶٫صادق حیدرى، فرزند قاسم، ۲۸ ساله، از اهالى ملاشیه، جنوب شهر اهواز

۱۱۷٫جلال نبهانی از منطقه عامری اهواز

۱۱۸٫خالد حزباوى،۴۰ ساله، متاهل، ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله

۱۱۹٫محمد حزباوى فرزند عبدالکریم ۳۰ ساله، متاهل، ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله

۱۲۰٫رضا بترانى ۳۴ ساله،ساکن کانتکس(کوى مجد) کوت عبدالله

۱۲۱٫طارق امیرى ۲۴ ساله، ساکن درویشیه کوت عبدالله

۱۲۲٫جمال مجدم ۲۵ ساله، ساکن درویشیه کوت عبدالله

۱۲۴٫مهدى مزرعه ۲۲ ساله فرزند عزیز ، کارمند بیمارستان، ساکن خفاجیه(سوسنگرد)

۱۲۵٫موسى مزرعه ۲۵ ساله، دانشجو، ساکن خفاجیه(سوسنگر)

۱۲۶٫رشید کروشات فرزند حاج موسی کروشات ساکن اهواز کوى مندلی، بازداشت ۲۸ مهرماه

۱۲۷٫حکیم کروشات فرزند منان بعد از حمله به رژه در اهواز او و پسر عمویش احمد کروشات فرزند کاظم (شماره ۶۵)بازداشت شدند

۱۲۸٫خانم زودیه عفراوی ۵۵ ساله ساکن روستاى آلبوعفرى شهر خفاجیه(سوسنگرد)

  1. خانم قیسیه عفراوی ۶۰ ساله ساکن روستای آلبوعفرى از توابع خفاجیه
  2. جواد محناپور(عفراوى) ساکن روستاى آلبوعفرى از توابع خفاجیه
  3. على مغینمی فرزند صدام ساکن روستاى حجیه از توابع شهر خفاجیه
  4. حسین حمودى(سبهانی)۲۵ ساله دیروز دوشنبه ۳۰ مهرماه توسط اداره اطلاعات اهواز در کوى عزیزیه (خشایار) شهر اهواز بازداشت شد
  5. یحیى بروایه از اهالى شهر اهواز در اول آبان ماه بازداشت شد

۱۳۴٫ناجی سلیمی(کعبی) فرزند سلمان از اهالى روستاىً بیت محمید شهرستان شوش

۱۳۵٫یحیى سلیمی(کعبی) فرزند ناجی از اهالى روستاىً بیت محمید شهرستان شوش

۱۳۶٫عظیم شاوردی فرزند عبد،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۷٫ابراهیم شاوردى۳۱ ساله فرزند کنعان از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۸٫خالد البوخنفر فرزند سعید از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۳۹٫احمد شاوردی ۲۴ ساله فرزند عبدالجلیل،از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۴۰٫مهدی شاوردی ۱۷ ساله فرزند حسن از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۴۱٫عدنان خنافره فرزند سریح از اهالى منطقه خنافره تابع شهر فلاحیه( شادگان)

۱۴۲٫مسلم فرج الله از اهالی شوشتر متاهل و دارای یک فرزند امروز ۲ آبان ماه بازداشت شد

۱۴۳٫انور عاشوری ۲۶ ساله فرزند درچال از اهالى روستاى بیت عاشور شهر فلاحیه(شادگان)

۱۴۴٫محمد رضا جلالی ۲۶ ساله فرزند حسن، متاهل، از اهالى کوى ابوذر شهر خفاجیه(سوسنگرد) توسط اداره اطلاعات بازداشت شد

۱۴۵٫رحیم امین پور ( حیدری ) ساکن اهواز کوی زهیریه ( گلدشت ) توسط نیروهاى امنیتى بازداشت شده اند./۲ آبان

۱۴۶٫مهدی عبیداوی ۲۵ ساله از اهالى شهر خفاجیه(سوسنگرد) کوى مشروطه روز پنجشنبه سوم آبان ماه بازداشت شد.

۱۴۷٫مصطفی جلالی فرزند حسن ، ۲۹ ساله از اهالى شهر خفاجیه (سوسنگرد) متاهل و داراى یک کودک دختر،شغل او مکانیکى، توسط اداره اطلاعات از محل کارش روز پنجشنبه سوم آبان ماه ربوده شد

۱۴۸ .لقمان شرفی ( خسرجی) فرزند صالح ،متاهل وداراى یک دختر، از اهالى منطقه تصفیه دغاغله شهر اهواز

۱۴۹٫ یوسف مراونه ۱۸ ساله، فرزند عاصی،از اهالى ملاشیه

———————————————————————————————–

آدرس و اسامی صفحات مرتبط با اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

Anarchist Union of Afghanistan and Iran, May 24, 2018

P.S:The possibility of joining new people and groups of anarchists will be permanent

The Union has many social media and other communication channels. You will find them at the bottom of this page

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

t.me/tehran_anarchists

——————————————–
————————————

 

آنارشیستهای جنوب یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

———————————————————

۳۷ – آدرس پیج” آنارشیستهای خراسان “در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/khurasan_anarch

 

آنارشیستهای خراسان یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

——————————————————————————

۳۸ – آدرس بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

 

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

 

———————————————————————-

۳۹ – آدرس وبلاگ اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان

 

https://tauai.wordpress.com

 

————————————————————————

۴۰ – آدرس  «کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» در تلگرام

 

https://t.me/ACOIP

 

«کمیتهٔ آنارشیستی خلق‌های ایران (کاخا)» یکی از اعضای تشکیل دهنده ” اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان” می باشند که در ایران حضور دارند.

 

——————————————————————————

۴۱ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/TAUAI/?modal=admin_todo_tour

 

————————————————————————————–

۴۲ – آدرس اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/union9387

 

—————————————————————————————

۴۳ – آدرس پیچ آنارشیستهای اهواز در فیسبوک

 

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-2021321021440113

—————————————————————————–

۴۴ – آدرس پیچ آنارشیسم سبز در فیسبوک

https://www.facebook.com/Green-Anarchism-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-229749814516765

 

—————————————————————————

۴۵ – آدرس پیج جوانان آنارشیست در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/javanane_anarshist

 

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است