آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

۱۸ اردیبهشت اخبار روز

 

آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

 

t.me/tehran_anarchists

 

کیست که با مطالعه تاریخ انقلاب های گذشته، با قلبی آکنده از درد ز خود نپرسد که دلیل این همه از خودگذشتگی، این همه خون های ریخته شده، این همه خانواده داغدار و اینهمه جنجال بخاطر چنین نتایج کم حاصلی چیست؟

سوالاتی امثال این را دائما در ادبیات، گفتگوهای خصوصی و محافل انقلابی می شنویم. چنین سوالی تقریبا به این دلیل پیش می آید که از یک سو به درستی به تکان های شدیدی که تحت لوای مدافعان آگاه یا ناآگاه ارتجاع،هر انقلاب را تحت شعاع قرار می دهند، واقف نیستیم.

معمولا اکثریت قریب به اتفاق ما، قدرت مرتجعان را، میل آنها به حفظ منافع خویش و دریک کلام، تمام خصلت ضدانقلابی شان را دست کم می گیریم. همچنین همواره فراموش می کنیم که انقلاب ها همیشه توسط اقلیت صورت می پذیرد.

همچنین بسیاری فراموش می کنند شجاعت و شهامت مثال زدنی بروز داده شده در رفتار انقلابیون، از جرات و جسارت فکری کم بهره بوده است. آنها به اهداف شان و به آرمان نظام آینده ایمان داشتند.

آنها در آرزوی آینده بودند اما می خواستند آن را به شکل همان ارتجاعی درآورند که داشتند علیه اش مبارزه می کردند. ارتجاع، آنان را سخت در دام خود گرفتار کرده بود و میخ احساسات شان را بر تخته ارتجاعی نو کوبیده بود.

آنها جرات نکردند ضربه ای قاطعانه بر پیکره تشکیلات بنیادی نظام کهنه وارد آورند؛ مذهب اش، ثروت اش، مرکزیت اش، ارتش اش، پلیس اش و زندان اش را بحال خود واگذاشتند. آنان اقدامات کافی برای درهم شکستن تشکیلات کهنه نکردند تا بتوانند از طریق آن درهایی به سوی یک زندگی نوین بگشایند.

تمام ذهنیت آنان از این زندگی نو، بسیار مبهم بود. این انقلابیون بخاطر سادگی و فروتنی شان حتی در آرزوهایشان هم نتوانسته بودند بت هایی که در گذشته ی برده وار خویش تقدیس می کردند را لمس کنند.

اما مگر ممکن است که قهرمان مآبی قلبی که مطیع یک ذهن برده صفت باشد، بتواند نتایج قابل توجهی بگیرد؟

اندیشه انقلابی در انقلاب
پیتر کروپتکین

@tehran_anarchists

 

 

۱- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۲- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۳- عصر آنارشیسم در توئیتر
———————————–
۴ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۵ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۶ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۷ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۸ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۹- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۰ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۱ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۱۲ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۱۳ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۱۴ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۱۵ – آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال تلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

———————————

۱۶-آدرس تماس با ماcontact us

———————————

۱۷ – سایت عصر آنارشیسم

——————————————–

۱۸ – آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

——————————-

۱۹- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۰ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۱ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

——————————————

 

۲۲- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲۳- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۲۴- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۲۵ –  آدرس پیج آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۲۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۲۷ – آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

—————————————————

۲۸- آدرس آنارشیستهای شیراز در تلگرام

https://t.me/ShirazAnarchist

—————————————————

 

۲۹ – آدرس آنارشیستهای شیراز در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarchy_shz_ism

——————————————————

۳۰ – آدرس آنارشیستهای گیلان در اینستاگرام

 

https://www.instagram.com/guilan_anarchism

——————————————————-

۳۱ – کانال عصیانگر در تلگرام

https://t.me/AcabFai

————————————————-

۳۲ – آدرس کانال ” جوانان آنارشیست ” در تلگرام

https://t.me/young_anarchists

————————————————

۳۳- آدرس آنارشیستهای مشهد در کانال تلگرام

https://t.me/anarchismera

 

————————————————-

۳۴ -آدرس کانال آنارشیستهای تهران در تلگرام

 

t.me/tehran_anarchists

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است