نوشته ای از : کارگر آنارشیست

اشکالات تظاهرات مسالمت آمیز

آیا به راستی تا به امروز تغییرات بنیادین و اساسی با تظاهرات مسالمت آمیز در جایی از دنیا به وقوع پیوسته است ؟

تظاهرات مسالمت آمیز در حداکثر توان خود تبدیل به اعتراضات مسالمت آمیز خواهد شد .

در موضوعات فرعی و غیر اساسی روزمره اعتراض مسالمت آمیز شاید منجر به تغییر رفتار و عملکرد اشخاص و یا گروههایی گردد ولی در موضوعات اصلی به همان شدت که معترض نسبت به موضوع معترض می باشد ؛ متنفعین از آن موضوع نیز به دلیل منافعشان ؛ سخت از آن دفاع خواهند کرد .

یکی از ابزارهای کارامد سیستمهای توتالیتر برای خاموش کردن مطالبات آزادیخواهان و دگراندیشان ؛ کند کردن لبه ی تیز مطالبات با استفاده از حربه ی «تظاهرات مسالمت آمیز» می باشد ؛ چرا که در تظاهرات مسالمت آمیز ؛ اولا امکان مدیریت و به بیراهه کشاندن مطالبات و بسط مطالبات به خواسته های متفرقه و گوناگون و در نتیجه شکستن اتحاد معترضان توسط نیروهای نفوذی کاملا مهیا خواهد بود و دوما همزمان با این استراتژی ؛ حکومت سعی خواهد کرد تا قشری از جامعه را با توجه به خواستگاه فکری و اجتماعی شان در مقابل معترضان قرار دهد و از آنان همچون کرمی بر سر قلاب ؛ برای تحکیم پایه های استبداد و استمرار استثمار بهره گیرد .

اصولا پرداختن و عنوان کردن موضوع تظاهرات مسالمت آمیز جهت نیل به اهداف به دلیل ماهیت سازشکارانه اش یک راه حل برای حکومتهای به ته خط رسیده می باشد برای برون رفت از شرایط بحرانی و تجدید قوا برای بسط و تحکیم شرایط استبداد .
به هوش باشیم.

 

———————————————–

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است