برگرفته از فیسبوک صلاح عباسي

تحلیلی در باره تهدید اردوغان برای حمله به عفرین سوریه

۲۶ دی مقالات

اگر در رابطە با عفرین امریکا اجازە حملە زمینی و هوایی بە ترکیە نمی دهد مسلما بە خاطر هواداری دولت امریکا از سوسیالیسم و آنارشیسم نیست.

امریکا قلمرو نفوذ نیروهای کرد سوریە را تحکیم می کند چون اولا تنها متحدی است کە در بحران سوریە دارد و دوما کە کاملا مربوط بە دلیل اول است این نیرو یک نیروی مستقل است و نە روسیە و ایران و نە اسد و اسلامگرایان و نە بارزانی و اسرائیل و عربستان هیچکدام دل خوشی از این نیروی سوم و مستقل ندارند.

کردهای سوریە بارها گفتەاند کە همکاری ما با امریکا تاکتیکی است و مواضع امریکا را در رابطە با سوریە تا حدودی تایید می کنیم و در هیچ مورد دیگری حامی سیاست های امریکا در هیچ کجای جهان نیستیم و در مقابل امریکا و روسیە و هیچ نیروی دیگری استقلال خودمان را فرونمی گذاریم.

گفتەاند کە همچنان بە روابط دیپلماتیک خود با روسیە ادامە خواهند داد. مدت ها پیش پیشبینی کردە بودم کە امریکا اجازە حملە هوایی ترکیە بە عفرین را نخواهد داد اما فکر نمیکردم تا این حد جلو برود کە بخواهد از حملە زمینی بە عفرین نیز جلوگیری نماید.

با این اقدام امریکا عملا از میان ترکیە و کردها دست بە انتخاب زدە است و این بە این معنا هم هست کە امریکا نمی خواهد بە هر قیمتی جلوی چرخش نهایی ترکیە بسوی روسیە و چین و معاهدە شانگهای را بگیرد، همچنانکە مدتهاست در راستای ایجاد پایگاە های هوایی دیگر برای جایگزین شدن انجیرلیک و کاستن از اهمیت آن اقدام کردە است.

ترکیە و ایران و اسد در صورت توافق بسیار محتمل امریکا و روسیە بازندگان بزرگ بحران سوریە خواهند بود. همین حالا هم کنترل اسد در دست روسیە است و نە ایران.

 

صلاح عباسی

 

———————————————–

 

۱- آدرس ” دختران آنارشیست افغانستان ” در اینستاگرام

https://www.instagram.com/dokhtarananarshist_afghanestan

———————————————————–

۲- آدرس “دختران آنارشیست افغان ” در فیسبوک

https://www.facebook.com/Afghan-Anarchist-Girls-116992605591873

————————————————————–

۳- آدرس آنارشیستهای رشت در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshist.rasht

———————————————————

۴- آدرس صفحه آنارشیستهای شهر بوکان (  ئانارکیسته کانی بوکان ) در اینستاگرام

https://www.instagram.com/bokan_anarchy

———————————————————–

۵- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در تلگرام

https://t.me/Anarshistsh2

————————————————

۶- آدرس آنارشیستهای اصفهان و شاهین شهر در اینستاگرام

https://www.instagram.com/anarshistshahinshahr

———————————————————

۷- آدرس کانال آنارشیستهای کردستان در تلگرام


بڵاوکردنەوەی بیرو هزری ئانارکیستی

—————————————————-

۸- آدرس آنارشیستهای مریوان در کانال نلگرام

https://t.me/anarchyinmarivan

——————————————–

۹- آدرس عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/

—————————————-

۱۰- آدرس عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

—————————-
۱۱- سایت عصر آنارشیسم
———————————–
۱۲ – فیسبوک عصر آنارشیسم
—————————————
۱۳ – فیسبوک بلوک سیاه ایران

————————————————–

۱۴ – فیسبوک آنارشیستهای همراه روژاوا و باکورAnarchists in solidaritywiththeRojava

https://www.facebook.com/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%DA%98%D8%A7%D9%88%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B1-Anarchists-in-solidarity-with-the-Rojava-434646579975914

———————————————————-

۱۵ – فیسبوک دفاع از زندانیان و اعدامیان غیر سیاسی

https://www.facebook.com/sedaye.bisedayan

————————————————————

۱۶ – فیسبوک کارگران آنارشیست ایران

https://www.facebook.com/irananarchistlabors

——————————————————

۱۷- فیسبوک کتابخانه آنارشیستی

https://www.facebook.com/anarchistlibraryfa

————————————————–

۸ ۱– فیسبوک آنارشیستهای همراه بلوچستان

https://www.facebook.com/anarchistinsupportbaluchistan

—————————————————–

۱۹ – فیسبوک  هنرمندان آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchistartistss

————————————————-

۲۰ – فیسبوک دانشجویا ن آنارشیست

https://www.facebook.com/anarchiststudents

——————————————-

۲۱ – فیسبوک شاهین شهر پلیتیک

https://www.facebook.com/shahre.shahin

———————————————–

۲۲ – فیسبوک آنتی فاشیست

https://www.facebook.com/ShahinShahrPolitik

————————————————

۲۳ – عصر آنارشیسم در تلگرام

https://telegram.me/asranarshism

———————————

۲۴- عصر آنارشیسم در اینستاگرام

https://instagram.com/asranarshism/ 

———————————

۲۵ – عصر آنارشیسم در توئیتر

https://twitter.com/asranarshism

——————————————–

۲۶ – بالاچه عصر آنارشیسم در بالاترین

https://www.balatarin.com/b/anarchismera

——————————-

۲۷- فیسبوک میتینگ دهه هفتاد و هشتادی ها

https://www.facebook.com/%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-505093803031731/

——————————————

۲۸ – گوگل پلاس عصر آنارشیسم

https://plus.google.com/u/0/114261734790222308813

——————————————-

۲۹ –  ساوندکلاود رادیو آنارشی

—————————————–

 

به اشتراک بگذارید Twitter Google+ Facebook Email بالاترین
برداشت از مطالب این وب سایت آزاد است